Noutăți

Taina navelor dispărute în adâncul oceanelor

  •  
  •  
  •  

Oceanele sunt în continuare cele mai neexplorate şi mai tainice zone ale planetei. În abisurile lor zac scufundate mistere nedezlegate: corăbii naufragiate fără motiv , epave ce apar şi dispar din negura timpurilor, având la bord echipaje fantomatice. Chiar şi în zilele noastre, evenimente terifiante, de o coincidenţă stranie, fără putinţa de a fi explicate logic, continuă să ridice întrebări oamenilor de ştiinţă şi să neliniştească opinia publică 

Olandezul zburător. Valuri uriaşe loveau cu furie spumegândă co­rabia. Lemnul de stejar scrâşnea într-un vuiet du­reros, vela s-a smuls, iar catargul stătea gata să se pră­bu­şească. Pe punte, la proră, în bătaia vântului nă­pras­nic, cu mâinile încleştate pe timonă, vajnicul căpitan de cursă lungă în­cerca în zadar să pătrundă cu privirea dincolo de fur­tuna ce se dezlănţuise nemilos. Stropii de apă grei şi reci ca gheaţa îi biciuiau chipul aspru, ars de soare.

Bă­trânul “lup de mare” şi-a înălţat capul către cerul plum­buriu şi a urlat în noapte, invocând Dia­volul care îl aju­tase până atunci în nenumărate rânduri. Corabia sa fu­sese deja condamnată de furtună, dar căpitanul, încrân­cenat, înfrunta val după val, într-o luptă pe viaţă şi pe moarte.

“Chiar de ar fi să colind mările pe vecie, tot voi ajunge în port! Nicio urgie nu mă va putea opri”, striga. Secundul vasului, ce supraveghea pupa, izbucni: “Eşti nebun, ne vei ucide pe toţi! Te avertizez, întoarce acum sau vei muri!”.

“Revoltă? Pe nava mea?”, tună căpitanul şi, scoţând pistolul de la centură, fără a clipi, îl împuşcă pe secund direct în piept. Marinarii încre­me­niră. Deodată, un fascicul de lumină tăie bezna, lu­minând puntea. Lângă căpitan apăru, de nică­ieri, o siluetă stranie.

“De acum, doar fierea ama­ră îţi va sta pe masă în loc de vin şi fierul în­cins îţi va fi hrana!”, rosti si­len­ţios apariţia. “Nava ta va rătăci pe veci, bles­temat să fii, că­pitane Van der Decken! Urgisit să fii pentru totdeauna, să colinzi cele mai în­volburate ape, fără putinţa de a te odihni vreo­dată!”.

Şi de atunci, “Olandezul zburător” stră­bate mările, intrând dintr-o furtună în alta, fără a putea acos­ta în vreun port. Marinarii, ca într-un joc frene­tic, ridică şi coboară velele, pregă­tin­du-se iar şi iar de dezlănţuirea stihiilor.
Aceasta este legenda vasului “Olandezul zburător”, corabia ce cutreieră mările şi ocea­nele, semănând groază prin apariţia ei fanto­ma­tică.

Există zeci de mărturii care atestă că vasul apare şi dispare din furtuni, aducând celor pe care îi întâlneşte nenorociri sau chiar moarte. Marinarii, oameni foarte superstiţioşi, susţin că povestea “Olandezului zburător” nu este deloc o legendă şi că vasul olandez şi căpitanul său au fost blestemaţi pentru eternitate, pentru îndrăz­neala de a se juca cu destinul şi de a sfida forţe nebănuite.

Poate că totul ar fi rămas o simplă poveste marinărească, dacă periodic, o corabie mâncată de vreme, cu velele putrezite, cu un echipaj fan­to­matic la bord, nu ar fi fost zărită, în nenu­mărate rânduri, timp de secole, în colţuri diferite ale lumii.

În timpul celui de-al doilea război mondial, au fost înregistrate zeci de rapoarte ale ofiţerilor atât din cadrul forţelor navale aliate, cât şi din rândul celor germane, în care se făcea referire la o interceptare stranie: un vas aban­do­nat, o corabie ce categoric aparţinea unor vre­muri demult apuse.

Nu puţini ofiţeri se hazar­daseră chiar să susţină că înfricoşătoarea apa­riţie nu era nimic altceva decât un vas fantomă. Se relata că, de îndată ce corabia apărea în raza vizuală, un sentiment de panică necontrolată punea stăpânire pe întregul echipaj.

Toate aceste rapoarte detaliate au stârnit interesul şi celor mai sceptici oameni de ştiinţă. “Aşa-zisele mărturii pot fi puse pe seama halucinaţiilor cauzate de epuizare fizică şi nervoasă la care ajun­geau de foarte multe ori ofiţerii de ma­rină milita­ră”, susţin experţii. Explicaţiile lor, însă, rămân departe de a clarifica miste­rioasele apariţii maritime ce continuă să se arate şi în zilele noastre.

Citește mai mult: Formula AS


Cunoaşte Lumea --> Prima pagină


  •  
  •  
  •  

Adauga un comentariu

Adresa de email introdusa nu va fi publicata.
Comentariile care conțin cuvinte obscene și limbaj violent sau care instigă la ură și discriminare nu vor fi publicate!


*


Termeni si conditii