Cunoaste lumea


Inapoi in site


Termeni si conditii generale de furnizare si utilizare a site-ului www.cunostelumea.ro

Ultima actualizare: 25.05.2018

 Prezentul document descrie Termenii si Conditiile generale de furnizare si utilizare a serviciilor disponibile prin intermediul a site-ului www.cunostelumea.ro ("Serviciul").

 Accesarea, vizitarea, utilizarea Serviciului este disponibila conditionat de acceptarea integrala a prevederilor stipulate mai jos, de catre Utilizator. In consecinta, accesarea Serviciului reprezinta acordul implicit al Utilizatorului cu stipulatiile prevezute in Termenii si Conditiile Generale ale site-ului.

 Termenii si conditiile de mai jos au valoare obligatorie atat pentru PCNET-CATV SRL cat si pentru Utilizator. Prin Utilizator se intelege orice persoana fizica sau juridica care viziteaza site-ul “www.cunoastelumea.ro” .

  1. Descrierea Serviciului

   1.1. Termenii si Conditiile Generale, precum si Conditiile de utilizare a Serviciului reglementeaza conditiile de accesare a site-ului cunostelumea.ro.

   1.2. Site-ul pune la dispozitia publicului in mod gratuit articole/materiale media din diferite sfere de interes ( de exemplu dar nu limitative stiinta, cultura, arta, istorie ).

   1.3. Continutul este disponibil pentru vizionare prin intermediul site-ului www.cunoastelumea.ro.

   1.4. Pentru a avea acces la unele articole de pe site, utilizatorul poate fi notificat ca este necesara descarcarea de software sau alte materiale.

  2. Date cu Caracter Personal

   2.1. PCNET-CATV SRL respecta cerintele Regulamentului 676/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si se angajeaza sa nu divulge datele personale fara consimtamantul acestora catre terti.

   2.2. Pentru exercitarea acestor drepturi prevazute de Regulamentul 676/2016, Utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, catre PCNET-CATV SRL, B-dul Basarabia nr.59, BlM27, Sc1, Ap19 Sector 2 Bucuresti sau la adresa de mail contact@cunoastelumea.ro

  3. Functionarea Serviciilor. Echipamente

   3.1. Orice nefunctionare a Serviciului poate fi adusa de catre Utilizator la cunostinta PCNET-CATV SRL in cel mai scurt timp posibil, folosind adresa de e-mail contact@cunoastelumea.ro

   3.2. PCNET-CATV SRL nu raspunde si nu garanteaza functionarea continua a Serviciului si disponibilitatea lui pentru Utilizator. PCNET-CATV SRL isi rezerva dreptul de a modifica sau intrerupe temporar Serviciul fara o notificare prealabila in orice moment de timp.

   3.3. PCNET-CATV SRL nu este raspunzator fata de Utilizator sau orice alta institutie sau terta persoana pentru intreruperea sau suspendarea Serviciului si nici de pierderile, directe sau indirecte, a unor ocazii sau oportunitati de afaceri sau pentru beneficii nerealizate de Utilizator sau terti cu care Utilizatorul se afla in contact, ca urmare a nefunctionarii sau functionarii necorespunzatoare a Serviciului.

   3.4. Utilizatorul va folosi Serviciul astfel incat prin propria conduita sa nu perturbe functionarea normala a acestuia si este raspunzator fata de PCNET-CATV SRL pentru orice daune suferite de acesta si care au fost cauzate prin nerespectarea de catre Utilizator a conditiilor si termenilor de accesare/utilizare a site-ului www.cunostelumea.ro.

  4. Virusi, Hacking si alte Infractiuni

   4.1. Este interzisa folosirea abuziva a site-ului prin introducerea cu buna stiinta de virusi, programe spion (Trojan horses, worms, time-bombs, keystroke loggers, spyware, adware etc.) sau alte materiale daunatoare. Este interzisa incercarea de a obtine accesul neautorizat la site, la serverul pe care este stocat site-ul sau pe orice alt server, computer sau baza de date conectat la site. Este interzis atacul Serviciului prin intermediul unui atac „denial-of-service" sau „distributed denial-of service".

   4.2. Prin incalcarea clauzei anterioare se va comite o infractiune, conform legislatiei in vigoare. PCNET-CATV SRL va raporta orice astfel de incalcare catre autoritatile competente de aplicare a legii si va coopera cu aceste autoritati prin/pentru dezvaluirea identitatii dvs. In cazul unei astfel de incalcari, dreptul dvs. de a utiliza site-ul va inceta imediat. De asemenea veti fi raspunzator pentru prejudiciul cauzat PCNET-CATV SRL.

   4.3. PCNET-CATV SRL nu va fi facut raspunzator pentru orice pierderi sau daune cauzate de un atac denial-of-service, virusi sau alte materiale nocive tehnologic care pot infecta calculatorul dvs., programele de calculator, datele sau alte materiale de proprietate ca urmare a utilizarii de catre dumneavoastra a Serviciului sau a descarcarii de orice material postat pe Site, sau pe orice site legat de acesta.

  5. Drepturi de Autor

   5.1. Serviciul, logo-ul Serviciului, Site-ul web si aplicatiile dezvoltate pentru distributia Serviciului, precum si articolele postate pe site sunt proprietatea PCNET-CATV SRL si nu pot fi copiate sau folosite pentru exploatare de catre alte parti fara acordul PCNET-CATV.

   5.2. Serviciul, intregul sistem care sta la baza acestuia, precum si fiecare dintre componentele hardware si software ale acestui sistem si totalitatea drepturilor legale, prezente si/sau viitoare asupra Serviciului si sistemului apartin integral societatii comerciale PCNET-CATV.

   5.3. Folosirea oricarui element al Serviciului sau a continutului pus la dispozitia publicului prin intermediul Serviciului, fara acordul scris al PCNET-CATV, constituie infractiune si se pedepseste conform legislatiei in vigoare, in special Legea nr. 8/1996 .

   5.4. Se poate prelua partial un articol sau o imagine a unui articol de pe site-ul cunoastelumea.ro cu conditia ca la sfarsitul articolului preluat partial sa se faca trimitere catre site-ul www.cunostelumea.ro, pentru ca materialul sa poata fi citit integral.

   5.5. Informatiile prezentate pe site au caracter informativ. PCNET-CATV SRL depune eforturi pentru a inlatura erorile de pe site, cu toate acestea nu se face raspunzator pentru corectitudinea informatiilor prezentate, Utilizatorul are obligatia de a verifica orice informatie inainte de a lua orice fel de decizie in baza acesteia.

   5.6. Este posibil ca unele articole sa contina link-uri catre alte site-uri. PCNET-CATV SRL nu este responsabil de politica de confidentialitate sau de stocare a datelor cu caracter personal, adoptata de alte site-uri, de aceea utilizatorul trebuie sa consulte actele cu privire la aceste informatii pentru fiecare site.

  6. Prelucrarea Informatiei

   6.1. PCNET-CATV SRL are dreptul de a dezvalui Informatii legate de site-ul www.cunostelumea.ro sau de Continutul acestuia:

    - unor terte persoane desemnate/imputernicite de PCNET-CATV SRL sa comercializeze pentru si/sau in numele PCNET-CATV SRL serviciile societatii;

    - organizatiilor de cercetare a pietei;

    - partenerilor contractuali ai PCNET-CATV SRL si auditorilor acestora;

    - altor persoane, in conditiile legii.

   6.2. PCNET-CATV SRL isi rezerva dreptul de a trimite catre utilizatori mesaje si/ sau newslettere de informare si promovare a site-ului, folosind datele de contact furnizate de utilizatori la inregistrare si/ sau la abonare la newsletter.

  7. Legea Aplicabila. Rezolvarea Litigiilor

   7.1. Legea aplicabila prezentelor Termeni si Conditii este legea romana, atat in ceea ce priveste executarea sa, cat si in ceea ce priveste orice aspect in legatura cu incheierea, interpretarea, aplicarea si/ sau intinderea efectelor sale, fara nicio exceptie.

   7.2. Orice neintelegere in legatura cu executarea acestora va fi rezolvata pe cale amiabila. Daca o astfel de rezolvare nu este posibila, litigiul va fi inaintat spre solutionare instantelor judecatoresti competente de la sediul PCNET-CATV SRL., respectiv din Mun. Bucuresti.

  8. Clauze de Neraspundere

   8.1. PCNET-CATV SRL nu va fi raspunzator fata de Utilizatori pentru daune indirecte (de exemplu dar nu limitativ: beneficiul nerealizat, pierderi de profit sau de abonati, pierderi de date, afectarea reputatiei sau pierderea unor oportunitati de afaceri) .

   8.2. PCNET-CATV SRL nu va fi raspunzator pentru nefunctionarea serviciului din motive imputabile Utilizatorului, fortei majore sau din motive legate de intretinerea/adaptarea platformei.

  9. Modificarea Termenilor si Conditiilor

   9.1. Termenii si conditiile de utilizare a Serviciului pot fi modificati oricand de catre PCNET-CATV SRL prin simpla postare a amendamentelor in sectiunea Termeni si conditii de utilizare.

   9.2. Utilizatorii avand obligatia de a citi cu atentie termenii si conditiile de fiecare data cand utilizeaza, visiteaza, consulta site-ul www.cunoastelumea.ro. Modificarile efectuate vor fi aduse la cunostinta utilizatorilor prin intermediului Site-ului web. Orice modificare adusa intra in vigoare de la data publicarii ei pe Site-ul web.

 Prin acceptarea acestor Termeni si Conditii Generale, Utilizatorul declara ca are varsta legala pentru a accesa site-ul web www.cunostelumea.ro, ca a citit, a inteles in totalitate si este de acord cu Termenii si conditiile site-ului.