Noutăți

Demolarea teoriei ROMANIZĂRII – Cercul vicios al jongleriilor “științifice”. Citiți și dați mai departe!!

Născută din considerente politice, teoria romanizării a avut de la bun început probleme cu lipsa dovezilor științifice și cu invențiile fanteziste (imigraționismul lui Roesler, purismul Școlii Ardelene, teoria revizionistă a lui Alföldi). Ele au fost combătute chiar de adepții romanizării. Hadrian Daicoviciu critica ușurința cu care erau eliminați dacii din istorie și scotea în evidență absurditatea ideii de a nimici o populație ce putea fi folosită spre folosul romanilor. El arăta că în aceste teorii predominau motive de ordin politic și nu științific: ,,Cu astfel de jonglerii antiștiințifice se justificau stăpânirea habsburgică asupra Transilvaniei sau pretențiile revizioniste ale fascismului horthist”[i].

Natura artificială a romanizării i-a obligat pe adepții acesteia să rămână prizonierii altor jonglerii antiștiințifice, care se nășteau din teoria-mamă, formând un cerc vicios în care sunt prinși astăzi istoricii oficiali.

Un clișeu care a indus atâtea generații de români în eroare, fiind vehiculat și astăzi cu multă iresponsabilitate de către unii ,,specialiști” este: ,,romanii au cucerit Dacia”, ,,romanii i-au biruit pe daci”.

Nu este adevărat. Nici din punctul de vedere al istoriei, nici din cel al matematicii.

Legionarii l-au înfrânt pe Decebal, dar nu i-au biruit pe daci.

Au ocupat cel mult o treime din Dacia nord Dunăreană. Iar o treime nu înseamnă întregul. Dincolo de această mică provincie romană, dacii liberi se organizau și atacau mereu castrele romane. Și i-au hărțuit în asemenea hal, încât, în 271, împăratul Aurelian a fost nevoit să părăsească Dacia.

Altă jonglerie ,,științifică” este încercarea de a demonstra un fenomen lingvistic prin produsele culturii materiale. Astfel, după Daicoviciu, dacii ar fi preluat mai întâi ceramica romană, uneltele mai productive (brăzdarul de plug de tip roman), diferite obiecte de uz practic și podoabe. ,,Asta nu înseamnă încă romanizare, dar după ce adoptă cultura materială romană, dacii adoptă treptat obiceiurile romane, nume romane și, în cele din urmă, limba latină”[ii].

Fraza este construită în așa fel încât să ne sugereze o idee-şablon a romanizării: deoarece în niște situri arheologice au fost găsite obiecte de cultură materială romană, acestea ar dovedi că dacii au adoptat cultura materială romană. Apoi, în mod automat, a urmat și adoptarea culturii spirituale romane (obiceiurile și limba).

În patru fraze ni se prezintă tabloul suprarealist al ,,romanizării” dacilor în baza unui sofism absurd: dacă moș Gheorghe din Ardeal a preluat un brăzdar de plug de tip roman, iar mătușa Ileana o ulcică și niște mărgele, ei au preluat în mod obligatoriu și limba latină.

Dar limba nu este o ulcică. Sau un șirag de mărgele. Nu se cumpără, nu se importă, cu ea nu se face troc.

Apoi ulcelele romane n-au avut puterea de ,,romanizare” pe care le-o atribuie savantul. El zice: ,,ceramica romană se impune”. Ca și când ea comporta ceva din agresivitatea cuceritorului. Este lipsit de temei să afirmi că dacii au preferat în masă ceramica romană. Ceramica dacilor avea o tradiție milenară, era practică și meșteșugul acesta s-a transmis din tată-n fiu până în ziua de azi. În țara noastră sunt multe centre de ceramică dacică. La noi în zonă, la Marginea, se află cel mai mare atelier de ceramică dacică neagră, care vine din neolitic. În muzeele din Rădăuți și Suceava poți vedea asemenea vase preistorice. Pe de altă parte, de peste o sută de ani, românii preferă ceramica industrială în locul celei tradiționale și nimeni nu s-a gândit să-și lepede și limba maternă. Azi ei fac agricultură cu tractoare și unelte aduse de peste hotare, femeile poartă podoabe și haine aduse din toate colțurile lumii și totuși niciun român, care se folosește de aceste bunuri ale culturii materiale străine, nu s-a gândit să se lepede de numele tatălui, de obiceiurile strămoșești și de limba maternă.

Cultura spirituală este un lucru mult mai adânc, mai intim și mai sfânt decât niște simple obiecte de uz practic. În Sfânta Sfintelor a unui popor nu poți intra așa de ușor cum intri în grajdul, în cămara sau în bucătăria lui.

06. iunie

Pe de altă parte, te întrebi câte sute de mii de care de ulcele trebuiau să aducă negustorii aceia romani ca să-i fascineze pe toți dacii și să-i facă să se lepede de limba maternă?

Altă întrebare: dar dacii liberi cum s-au ,,romanizat” fără ulcelele romane? Că doar să chinui niște cai ori boi tocmai din Roma până-n Carpați și de aici până dincolo de Nistru numai ca să faci negoț cu niște oale, nu se apucă niciun negustor cu scaun la cap. Pentru că vorba dacului: nu face pielea cât dubala. Trucul cu ceramica romană care ,,se impune” îl poate folosi doar cineva care nu prea are simțul istoriei și nici cel al realității. Cineva care se află în prizonieratul unei dogme și caută să-i facă și pe alții prizonierii ei, chiar cu prețul unor ,,argumente” ce nu sunt în concordanță cu logica lucrurilor și a istoriei.

Prezența ceramicii și a altor obiecte romane în Dacia vorbește despre un singur lucru: că pe aici au trecut romanii și au lăsat niște obiecte. Dar nici oala, nici brăzdarul, nici mărgelele nu dovedesc că badea Ion și lelea Ileana din Ardeal sau de pe malul Prutului s-au dezis de limba lor geto-dacă.

O jonglerie pe cât de spectaculoasă, pe atât de comică este implicarea în romanizare a ciobanilor și negustorilor.

Într-un interviu, vorbind despre dacii liberi, academicianul Alexandru Vulpe zice: ,,Existența dacilor liberi e certificată, dar ce s-a întâmplat cu ei nu se știe”. La întrebarea reporterului dacă au intrat în marea masă a migratorilor sau în masa celor romanizați, răspunde: ,,Ambele variante sunt posibile. Limba latină din care s-a născut limba română s-a păstrat în arcul carpatic, în opinia mea, dar cum a ajuns să ocupe toată Moldova, până dincolo de Transnistria și Bucovina, nu știu! Cred că responsabili sunt păstorii prin transhumanță”[iii].

În ce privește marele aport adus romanizării de păstorii prin transhumanță, orice om cu bun simț va întreba: dar când mai făceau, domnule savant, ciobanii aceia brânză, dacă se ocupau așa de activ cu romanizarea?! Se știe că ciobănia nu e numai cântare din fluier. Oile trebuie mulse de trei ori pe zi. Laptele se pune la închegat, apoi se toarnă în strecurători și se lasă la scurs. Apoi din zerul scurs se face urdă. Adică se toarnă într-un cazan mare ,,de urdit”, se pune la foc și se fierbe, amestecându-se încontinuu, până din zerul acela se încheagă zdrențele de urdă, care apoi se pun în strecători la scurs. Apoi oile trebuie supravegheate. Îi amintim cu respect domnului academician că ele se pasc pe munți și pe dealuri, departe de oameni, nu în mijlocul satelor. Apoi se iscă altă întrebare: de câți profesori din aceștia cu sarică și dârjală a fost nevoie ca să romanizezi atâta amar de daci liberi? Un așa miracol lingvistic s-ar fi putut înfăptui doar dacă la el ar fi participat și oile behăitoare în limba latină.

Apoi mai trebuie să iei în considerare și încăpățânarea dacilor. Vi-i puteți închipui urcând spre stâni, ca să se romanizeze? Ori șezând spășiți în jurul târlei, cu măciucile și sicile aruncate în iarbă, iar păstorul romanizat, în timp ce amestecă în ceaunul cu urdă și mătură târla, ținându-le, prin metoda Waldorf, cursuri de latină intensivă? Eu mă amuz închipuindu-mi-i pe dacii liberi lăsându-se romanizați de ciobani. Dar mă întristez când mă gândesc că această idee absurdă ne este impusă de știiința istorică oficială. Cred că zeița Atena își rupe hainele de pe ea, auzind ,,argumentele științifice” invocate de ,,specialiștii” din sistemul academic.

Acești mari ,,profesori” de limba latină, ciobanii și negustorii, au fost implicați și în altă jonglerie istorică. Atunci când se aduc dovezi certe că dacii nu puteau fi romanizați în 160 de ani,  istoricii oficiali îți răspund că de fapt romanizarea a început cu mult înainte de cucerirea romană. Prin cine?

Prin ciobani și negustori.

După atâtea acrobații ,,științifice” executate de ,,specialiștii” din zona academică, sunt sigură de un lucru: chiar dacă romanii n-ar fi invadat Dacia, dacii tot s-ar fi romanizat.

Cum?

Simplu: prin ciobani și negustori.

03. martie

Autoromanizare.

În botanică avem autopolenizare. De ce n-am avea și în istorie autoromanizare? Iată că o avem. Este un nou fenomen sociolingvistic născocit pe meleagurile dâmbovițene.

Dar de ce dacii trebuiau numaidecât să se romanizeze? îl aud întrebând pe inimosul meu cititor.

Cum ,,de ce”? Ca să facă pe plac adepților romanizării și să dispară cât mai repede din istorie.

Așa ciobanii și negustorii i-au ,,dispărut” din istorie pe dacii ,,cei mai viteji dintre traci”!

Mă mir că Academia n-a ridicat până acuma un monument Ciobanului Necunoscut care a contribuit eroic la romanizarea dacilor liberi.

Sau Negustorului de Oale care a început romanizarea cu mult înainte de invazia lui Traian.

Sau un monument-alegorie închinat Autoromanizării. Căci suntem unicul popor unde, după plecarea invadatorilor romani, minoritatea de 15 la sută de ,,populație romanizată” a romanizat, cu o îndârjire nemaiîntâlnită în lingvistica mondială, cei 85 la sută de daci liberi.

Alt clișeu menit să substitue lipsa dovezilor științifice este ,,puterea limbii latine”.

,,Limba latină, limba clasei dominante și limba oficială a imperiului, limba unei culturi superioare, se impune”[iv].

Adepții romanizării fac greșeala de a proiecta asupra dacilor mentalitatea omului modern căruia i s-a băgat în cap prin repetare că romanii au fost etalon de cultură în antichitate. Toate popoarele antice (egiptenii, etruscii, chinezii, grecii, dacii) au fost creatoare de cultură, dar romanilor li s-a dus faima de parveniți ai antichității.

După cum îi sfidau pe romani, se vede clar că dacii din secolul I nu făceau caz de ,,cultura superioară” a romanilor. Parveniții antichității practicau o economie de furt iar circurile lor de pomină cu gladiatori și animale ucise pentru a distra mulțimea stau mărturie că se aflau într-un proces de degradare morală. În timp ce dacii aveau o țară cu adevărat binecuvântată, în care curgeau răuri de lapte și miere. Apoi aveau obiceiuri străvechi legate de cultul soarelui, al pământului și al strămoșilor. Iar credința în nemurire îi făcea viteji și optimiști. Un popor care are o cultură spirituală atât de bogată nu-și lasă limba ca să imite un legionar sau un negustor de oale.

În același interviu academicianul Vulpe spune: ,,De ce s-a pierdut limba dacilor vorbită în Moldova, chiar în ciuda faptului că aveau aceleași obiceiuri cu cei din Transilvania? Aici poate să intervină puterea limbii latine, care s-a suprapus și a distrus dialectele geto-dace. Fenomenul e constatat peste tot în lume: dialectul mandarin, care triumfă peste toate dialectele chineze, sau limba swahili, care tronează peste alte câteva zeci de limbi tribale locale”[v].

Ca să-și întărească ideea că sub puterea limbii latine dacii și-au lăsat limba maternă, savantul aduce ca dovezi fenomene ce nu sunt similare cu romanizarea. Este vorba de limbi din cadrul aceluiași stat (China) sau ale triburilor aborigene din Africa. Guvernul chinez a promovat dialectul mandarin ca limbă în care să se înțeleagă cetățenii din toate colțurile țării. În Italia, unde se vorbesc o mulțime de dialecte, statul a impus, în secolul al XIX-lea, limba italiană standard pe baza dialectului toscan. La fel s-a întâmplat și în imperiul sovietic: limba rusă a devenit limbă de comunicare între cetățenii de diferite naționalități. Dar în comunitățile lor oamenii foloseau limba națională. Iar despre limba swahili, chiar domnul istoric spune că ,,tronează peste alte câteva zeci de limbi tribale locale”, deci nu le-a distrus. Este limbă oficială în Tanzania și Kenya. Se vorbește în Somalia și Mozabic. Are 5 milioane de vorbitori nativi și 50 de milioane o vorbesc ca a doua limbă. Și nici dialectul mandarin n-a distrus celelalte graiuri. Dovadă este faptul că, în momentul când Taiwanul și-a întărit independența, aici a început să se folosească din nou dialectul local.

Ori în cazul așa-zisei romanizări ni se impune ideea că un întreg popor cu adânci tradiții în istorie și o spiritualitate puternică s-a lepădat în masă de limba sa maternă, ca să adopte limba unor prădători ce au ocupat doar o mică parte din teritoriul Daciei. Și că din limbă acestui popor nu a rămas aproape nicio urmă. Doar o sută cincizeci de cuvinte, pe care unii lingviști oficiali ba le dau dacice, ba cu etimologie necunoscută.

02. februarie

Partea a doua a acestei jonglerii e că se evită paralelele cu fenomene cu adevărat similare ocupării dacilor de către romani. Fenomene care demonstrează fără putință de tăgadă că romanizarea dacilor a fost imposibilă.

Basarabenii se află sub ruşi din 1812. Deci de două sute de ani. Dar continuă să vorbească o limba română neaoşă. Ori, mijloacele de rusificare moderne (ziare, cărţi, radio, televizor, armată, şcoală, serviciu religios, mijloace performante de transport) nu se compară cu mijloacele de ,,romanizare” din secolul II.

Ardelenii s-au aflat sub austrieci de la sfârșitul secolului al XVII-lea până în 1918. Aproximativ 218 ani. Dar și-au păstrat limba și tradițiile chiar mai bine decât cei ce nu fuseseră ocupați.

Dialectele româneşti din peninsula Istria (Croația), din Macedonia și din Nordul Greciei (istroromâni, aromânii și meglenoromânii) s-au separat de protoromâna, care se vorbea pe teritotiul actualei Românii, în secolul IX. Cu o mie și o sută de ani în urmă! Și s-au păstrat până azi! Deși s-au aflat în minoritate în cadrul acelor populații.

Ruşii lipoveni sunt veniţi în România de pe timpul lui Petru I, la începutul secolului al XVIII-lea. După trei sute de ani continuă să vorbească limba rusă şi să-și practice religia ortodoxă de rit vechi.

Indienii din America de Nord  au fost cotropiţi în 1492. Acum suntem în 2015. Deci se află sub ocupație străină de 523 ani. Şi doar situația dacilor nu se poate compara cu cea a bietelor piei roşii. Romanii aveau nişte legionari, a căror misiune era să protejeze castrele, să prade aurul, sarea și grânele şi să păzească și convoaiele de care în drumul lor spre nesăturata Romă. Apoi Traian n-a ocupat decât o parte din Dacia. Cea mai mare parte a dacilor erau liberi – n-au auzit o vorbă şi n-au văzut picior de roman. Pe când în America, spaniolii şi-au început vizitele măcelărind aborigenii în numele lui Hristos. Englezii le-au continuat opera, căsăpindu-i în numele albilor şi strămutându-i de pe pământurile strămoşeşti în rezervaţii. Pe de altă parte, englezii aveau la dispoziţie mijloace de ,,englezizare” la care romanii nici n-au visat: alcoolul, drogurile, radioul, televizorul, presa scrisă, căile ferate, automobilele şi avioanele, care transportau indienii spre marile metropole, unde erau ademeniţi cu produse industriale. Acestea facilitau contactul cu limba engleză şi ,,civilizaţia” americană. Cu toate acestea, după 523 ani, indienii din America de Nord continuă să-și vorbească graiurile şi să-şi practice credinţele animiste în Marele Spirit. Iar lingviştii noştri o ţin una şi bună că dacii, un popor arhaic cu tradiţii puternice, şi-au lepădat limba şi cultura în numai o sută şaizeci de ani, adoptând în masă limba şi cultura cotropitorilor.

Populaţia Ainu din Japonia este un trib alcătuit din câteva zeci de mii de membri. Sunt consideraţi adevăraţii aborigeni ai insulei. Au fost cotropiţi de către samurai. Au rezistat sute de ani. A trecut peste ei tăvălugul secolului al XX-lea cu televizorul şi performanta tehnologie japoneză. Dar ei continuă să-şi vorbească limba şi să-şi practice obiceiurile şi credinţele animiste.

Aborigenii din Australia au fost colonizați de englezi la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Au fost aduși 161.000 de deținuți, dintre care 25.000 de femei, și repartizați prin toate coloniile. Apoi când s-au descoperit zăcămintele de aur, au început să vină valuri de imigranți din Europa. În același timp aborigenii erau alungați de pe pământurile lor sau făcuți sclavi. Cu toate acestea, ei îşi vorbesc şi în prezent limba şi îşi păstrează credinţa în Timpul Viselor.

dacul

Aceste paralele demonstrează că, din punct de vedere istoric, legionarii nu puteau să romanizeze poporul dac chiar dacă ar fi vrut. Dar ei nu și-au pus niciodată acest scop. O spune clar lingvistul italian Carlo Tagliavini: ,,Din punctul de vedere al lingvisticii romanice ar fi bine să se rețină două lucruri: noțiunea de romanitate a fost o noțiune esențial politică, iar romanii nu și-au propus nicicând o asimilare violentă a populațiilor supuse, și nu au încercat nicicând să-și impună limba lor”[vi].

În Libia romanii au stat din 146 î.e.n. până la venirea vandalilor în 430, deci aproape 576 de ani. Cu toate acestea, triburile berbere cunoscute încă din mileniul III î.e.n. își păstrează limbile berbere. Arabii îi cuceresc în 641, le impun islamul și limba arabă. Iar ei continuă să-și vorbească dialectele și până în ziua de azi, astfel încât, în anii ’90, intelectualii berberi au început o mișcare de trezire a interesului pentru aceste limbi străvechi ce formează, împreună cu limba egipteană veche (copta), o ramură aparte din familia de limbi afroasiatice, numită și hamitică.

În Egipt, romanii au stat din anul 30 î.e.n. până în 646. Deci 676 ani. Și totuși limba veche egipteană (copta), cunoscută din mileniul III î.e.n., n-a dispărut. S-a vorbit până în secolul al VII-lea, când a început să fie înlocuită cu limba egipteană arabă. Astăzi este folosită ca limbă liturgică a Bisericii Ortodoxe Copte. Are puțini vorbitori nativi, dar îi are.

Pe de altă parte, se impune întrebarea: de ce ,,puterea limbii latine” n-a distrus dialectele Palestinei?

Sau limba greacă?

Sau cea a triburilor britanice?

Dar a ,,romanizat” cu viteza luminii exact populațiile traco-dace, care vorbeau dialecte cu rezonanțe latine?

Adică nicio limbă și niciun popor n-a dispărut, ,,cedând în fața superiorității civilizației materiale și a culturii latine, adoptând obiceiurile romanilor și limba lor” și numai nouă istoricii noștri ne repetă, după metoda plăcii stricate, că dacii au cedat și că ,,așa dispar dacii din istorie”.

Jongleria asta cu fascinația dacilor în fața ,,culturii superioare” a legionarilor îmi amintește de povestea Gâsca de aur de Frații Grimm. Personajele care puneau mâna pe gâsca de aur sau pe cel ce pusese deja mâna pe ea, rămâneau vrăjite și lipite unele de altele. Cam așa ceva ne sugerează istoricii oficiali că se întâmpla și cu dacii când veneau în contact cu ,,cultura superioară” a romanilor. Era de ajuns ca badea Gheorghe să vadă un legionar, că rămânea pe loc hipnotizat de cultura lui ,,superioară”, încât până acasă își uita limba maternă și începea să vorbească latina. Iar dacă i se mai dădea și un brăzdar de plug roman, atunci se apuca cu o furie lingvistică nemaiîntâlnită decât în teoria romanizării să-și romanizeze familia, vecinii, neamurile și tot satul. Iar mătușa Ileana era de ajuns să pună mâna pe o oală sau pe un șirag de mărgele romane, că-și uita imediat graiul și trecea la latină. Și chiar dacă era unica ce purta mărgele romane, puterea limbii latine era așa de mare că femeile din sat începeau să ciripească latinește numai uitându-se la podoaba ei.

,,Ș-am încălecat pe-o roată și v-am spus povestea toată”, își încheie basmele povestitorul popular.

,,Și-am încălecat pe-o tribună și v-am spus o mare mincină” își poate încheia istoricul oficial povestea romanizării.

Alte jonglerii ,,științifice” țin de debarasarea de daci. Strămoșii noștri reali, geto-dacii, au fost întotdeauna un obstacol enervant în teoria romanizării. De ei s-au împiedicat, precum am văzut, toți cei care s-au preocupat de istorie din alte motive decât cele științifice: Roesler, puriștii, iredentismul maghiar, adepții romanizării.

Sub presiunea dovezilor aduse de B.P. Hașdeu, Cezar Bolliac, Nicolae Densușianu, Vasile Pârvan și de alți cercetători, istoria oficială a admis că și dacii sunt un fel de părinți ai noștri. Dar a căutat în fel și chip să-i scoată cât mai repede din istoria românilor, ca să aibă motiv de a afirma că de la ei n-a rămas mai nimic.

Cu documente în mână nu-i poți scoate, fiindcă așa documente nu există. Nici nu-i poți pune, să zicem, pe slavi să-i măcelărească pe dacii liberi! Pentru că vin istoricii slavilor și îți dovedesc că bați câmpii. Și atunci romanizatorii au născocit un truc incredibil de simplu: i-au pus pe daci să se romanizeze unii pe alții. Iată ce spune Hadrian Daicoviciu despre romanizarea dacilor liberi: ,,Cât a fost de extinsă și de profundă această romanizare între anii 106 și 271 nu se știe exact. E cert însă că ea a fost destul de puternică pentru că, după părăsirea Daciei de către împăratul Aurelian, nu numai să nu dea înapoi, ci, dimpotrivă, să se extindă și asupra dacilor liberi din afara fostei provincii. Numeroasa populație romanizată care a rămas în Dacia la 271 a asimilat elementele dacice pătrunse aici după părăsirea oficială. În veacurile următoare, romanitatea nord-dunăreană a romanizat populația geto-dacă de pe întreg teritoriul țării noastre”[vii].

Și aici cercul vicios al jongleriilor ,,științifice” se închide patetic: ,,Așa dispar dacii din istorie: nu dintr-o dată, nu exterminați în războaie sau dezrădăcinați, ci treptat, cedând în fața superiorității civilizației materiale și a culturii latine, adoptând obiceiurile romanilor și limba lor”[viii].

01. ianuarie

Observați cât de abil jonglează cu istoria ,,specialiștii” noștri!

Mai întâi le-au făcut o concesie dacilor: nu i-au pus pe legionari să-i extermine fizic, pentru că imperiul avea nevoie de brațe de muncă. I-au lăsat să supravețuiască, dar cu condiția să adopte cultura materială a romanilor. Apoi le-au mai dat un pic de timp, ca să adopte obiceiurile și limba latină. Pe urmă i-au prefăcut în ,,populație romanizată”. Dar cum după plecarea lui Aurelian, dincolo de hotarele fostei provincii rămâneau dacii liberi câtă frunză, câtă iarbă, apărea problema lichidării acestora. A fost rezolvată dintr-o întorsătură de condei: acea 15 la sută de ,,populație romanizată” a  fost pusă să-i romanizeze pe cei 85 la sută de daci liberi. Înțeleg ,,fascinația” dacilor ocupați pentru legionari. Coiful cu creastă din pene ,,se impune”. Dar prin ce i-a fascinat ,,populația romanizată” pe dacii liberi rămâne un mister academic. Acest miracol lingvistic cu daci romanizându-se unii pe alții, fără ca nimeni să-i silească, stă, ca un momument al jongleriilor antiștiințifice, în orice manual academic.

Așa romanizatorii noștri i-au făcut ,,dispăruți” pe daci din istorie.

Când puriștii susțineau, traducând greșit din Eutropiu, că dacii au fost cu toții exterminați de către romani, B.P. Hașdeu le-a răspuns: ,,Naționalitățile se pot extermina doară pe hârtie”[ix].

La fel răspundem și noi romanizatorilor: ,,Dacii au putut fi romanizați doar pe hârtie”. Pentru că am văzut mai sus, din exemplele altor popoare, că ei nu puteau, într-un timp așa de scurt, să-și lase obiceiurile, tradițiile, credința și, mai ales, limba maternă prin care își exprimau aceste valori ale sufletului.

Un alt clișeu al lingviștilor oficiali e că dânșii consideră limba traco-dacă de tip satem.

Familia de limbi indo-europene a fost împărțită convențional în două grupuri: kentum și satem. S-a luat ca exemplu cuvântul care înseamnă 100. Kentum (centum) în latină și satem în persana veche. Din grupul kentum fac parte: greaca, celta, vechea germană, latina. Din satem: sanscrita, limbile iranice, balto-slava, illira vorbită în vestul Peninsulei Balcanice, în regiunea Calabriei și Apuliei din Italia sud-estică.

O deosebire dintre aceste limbi e următoarea: consoanelor palatale k și g(h) din limbile de tip kentum le corespund în limbile satem consoanele spirante s și z.

Traco-daca a fost inclusă în grupul satem. Deci cuvântul care desemna 100 începea cu litera s. În latină, care era de tip kentum, se zicea ,,kentum”. În italiană, care este moștenitoarea latinei, se zice ,,cento”. În timp ce în limba română noi zicem ,,sută”, ca în limbile de tip satem din care făcea parte și traco-daca. Prin urmare, până și acest detaliu pe care ni-l oferă clasificarea kentum/satem demonstrează că românii vorbesc limba geto-dacilor.

Lingviștii oficiali trec cu multă abilitate peste această și alte neconcordanțe din teoria romanizării. Dimpotrivă, ca să mențină confuzia, DEX-ul dă cuvântul ,,sută” ca fiind împrumutat din vechiul slav sŭto. Parcă până la venirea slavilor dacii nu au numărat până la o sută și se opreau cu numărătoarea la 99. Întrebarea este: cum explică etimologii oficiali faptul că celelalte numerale sunt ,,împrumutate” din latină și numai suta de la slavi? Întrebare în van – autorii DEX-ului nu-și explică niciodată etimologiile fanteziste.

Pe de altă parte, limba română și strămoașa ei traco-daca prezintă particularități deosebite, pentru care nu pot fi încadrate în schema convențională kentum/satem. Urmărind evoluția ocluzivelor aspirante (bh>b, gh>g, dh>d) din limbile indo-europene și alte transformări fonetice, Mihai Vinereanu arată că ,,lingvistica istorică tradițională a inclus traco-daca în grupul satem în mod nejustificat”; ,,traco-illira se află într-o poziție centrală, împărtășind multe trăsături cu unele limbi din așa-zisul grup centum, dar și cu cele din grupul satem[x].

Încadrând limba traco-dacă în această poziție centrală, multe lucruri devin limpezi. Acum înțelegem de ce zicem ,,sută” și nu ,,cento”. Pentru că l-am moștenit din traco-dacă. ,,Rom. sută are caracteristici satem, dar, după cum știm, traco-daca împărtășea anumite caracteristici cu limbile satem, nefiind o limbă prin excelență satem, așa cum s-a crezut până acum”[xi].

Lucrul acesta a fost trecut cu vederea de lingvistica oficială, fie dintr-o incapacitate de a face față unei probleme cu un grad înalt de necunoscut, fie din rea credință.

După cum vedem, teoria romanizării nu este susținută de argumente științifice. Supuse logicii istorice și bunului simț, toate ,,argumentele” ,,specialiștilor” se dovedesc a fi niște jonglerii antiștiințifice, care provoacă râsul, dar te și întristează gândindu-te că ele vin de la inșii care ne scriu istoria și ne alcătuiesc manualele.

Istoricii oficiali se adresează românilor ca și când România ar fi o mare grădiniță de copii. De două sute de ani ne spun povestea cu romanizarea. Apoi ne pun să facem nani. Și dacă vreunul se trezește ,,din somnul de moarte” și vrea să afle adevărul, i se dă cu măciuca în cap – ,,dacoman”, ,,tracoman”, ,,neprofesionist”, ,,analfabet”. Până este adormit la loc.

Din fericire, lucrurile se schimbă. Din buncărele romanizării nu se vede, dar primăvara dacică a început de mult. S-au dezghețat mințile. S-au topit fricile. Adevărul despre daci înflorește în sute de mii de suflete tinere. Se scriu cărți despre originea traco-dacă a limbii române. Despre rădăcinile nostratice în limba română. Se elaborează instrumente de cunoaștere și cercetare, cum este Dicționarul Etimologic al Limbii Române pe baza cercetărilor de indo-europenistică de Mihai Vinereanu. Fiecare dacist vine cu documente în mână care spun clar: romanizarea n-a avut loc, iar noi vorbim dulcea și înțeleapta limbă a geto-dacilor evoluată în limba română.

Un articol de Iulia Brânză Mihăileanu

Ilustrații: Gabriel Torahttps://www.facebook.com/pages/Gabriel-Tora/776806285731219?ref=hl&__mref=message

Sursa: http://limbaromana.org/blog/2015/06/cercul-vicios-al-jongleriilor-stiintifice/

[i] Hadrian Daicoviciu, Dacii, Chișinău, Editura Hiperion, 1991, p. 184.

[ii] Ibidem, p.187.

[iii] Alexandru Vulpe, Sintagma ,,strămoșii noștri daci” ar trebui discutată, în ,,Historia”, Nr. 120, Decembrie 2011, www.historia.ro|…|historia-nr-120-decembrie-2011.

[iv] Hadrian Daicoviciu, op .cit., p. 188.

[v] Alexandru Vulpe, op. cit., historia-nr-120-decembrie-2011.

[vi] Carlo Taghliavini, Le origini delle lingue neolatine, Bologna, Pàtron EDITORE, 1982, p. 97.

[vii] Hadrian Daicoviciu, op. cit. p.189.

[viii] Ibidem, p. 189.

[ix] B.P. Hasdeu, Originile păstoriei la români. Studiu de filologie comparată,  în Pierit-au dacii?, București, Editura Dacica, 2009, p. 65.

[x] Mihai Vinereanu, Dicționarul Etimologic al Limbii Române pe baza cercetărilor de indo-europenistică, București, Alcor Edimpex, 2009, p. 20.

[xi] Ibidem, p. 803.


Intră pe pagina principală a site-ului pentru a vedea cele mai noi articole! Clik aici: Acasa

55 Comments on Demolarea teoriei ROMANIZĂRII – Cercul vicios al jongleriilor “științifice”. Citiți și dați mai departe!!

 1. Genial articolul! Va citesc cu mare placere de fiecare data, sunteti adevarate raze de lumina pentru noi! Imi puteti spune va rog cat la % din vocabularul limbii romane are cuvinte autohtone si cat % cu adevarat imprumutate ,cu aproximatie? Cred ca intrebarea asta apare la multi dintre cititori.

  • Opiniile acestea nici nu intra la capitol teorii. Facusem un studiu/estimare acum catziva ani ca, daca intradevar, Romanii au depopulat de cateva sute de mii Dacia (trimisi in parada la Roma), plus sute de mii de mortzi, si stability 100 000 veterani in timpul ocupatzie, acest lucru explica demographia urmatoare timp de 19 secole si progresia lenta care invers piramidal ne da 100 000 acum 19 secole.

   Din curiositate am facut test genetic cu Genographic Project (National Geographic) si identificatorii mitrocondriali masculine Y m’ai est cu markaj dominant in regiunile Brescia si Fogia in Italia…..

   Sasi ar is nemtzi, etc..

   Deci singurul lucru care intra la teorie e stiintza si genetica.

 2. Gasiti va rog un mod de a traduce tot articolul si in italiană!

  • Mihai Vinereanu, autorul dictionarului etimologic estimeaza ca doua treimi din fondul lexical sunt autohtone.

   • Multumesc ! Acum daca ar fi sa o luam logic, acea treime de cuvinte imprumutate sunt cuvintele care au intrat din limba franceza ,engleza incepand cu secolul 18-19, nu?

 3. Florin Stoica // 22 iunie 2015 at 13:06 // Răspunde

  Buna ziua,
  Am doua întrebări de 1.000,00 de puncte:
  1. Cum este posibil, ca noi Romanii, sa reușim in perioade relativ scurte de timp( patru-șase luni) din momentul in care ajungem in tari latine, Italia, Franța, Spania, sa vorbim aproape perfect acele limbi, chiar daca nu am studiat aceste limbi in scoli?
  2. Cum este posibil, ca persoane vorbitoare de limbi latine, italieni, spanioli, francezi, care locuiesc in România mulți ani, sa nu reușească pronunți corecte si exprimări perfecte in limba Romana? Cunosc o mulțime de persoane in aceasta situație.
  Răspuns de genul: “nu vorbesc bine limba Romana pentru ca nu o considera importantă”, nu le accept

  • “Cum este posibil, ca persoane vorbitoare de limbi latine, italieni, spanioli, francezi, care locuiesc in România mulți ani, sa nu reușească pronunți corecte si exprimări perfecte in limba Romana?”

   Eu cunosc italieni elvetieni, care au invatat Romana in trei saptamani, si vorbeam perfect cu ei – faceau unele greseli, dar se descurcau bine. Fara scoala – la fel cum am inceput si eu italiana. Dincolo de asta mai sunt de avut in vedere doua lucruri: Italiana este mai usor de pronuntat pentru toti vorbitorii de limbi latine. In Romana, trebuiesc niste formatiuni fonetice mai neobisnuite pentru urechea occidentala. Si cand omul a inceput sa se faca inteles, fara a isi insusi pe deplin aceste formatiuni, nu mai se osteneste, caci este inteles!

  • Gheorghe Razvan // 22 iunie 2015 at 20:18 // Răspunde

   V-ati gandit si la posibilitatea ca limba latina “a luat” cuvinte traco-dacice ?Tinand seama ca la cateva secole de la asa zisa romanizare au ajuns la tronul Romei daci ce isi obtinusera nationalitatea de romani acest lucru nu este exclus.O posibilitate ar fi ca limbile latine(italiana,franceza,spaniola) sa fie de fapt bazate pe cuvinte dacice,care cu trecerea timpului au ramas aproape neschimbate si au evoluat in cuvintele din limba noastra.Poate ca limba latina este o limba româna ,ci nu invers.

   • Simona Radu // 24 iunie 2015 at 1:15 // Răspunde

    Există posibilitatea – documentată și recunoscută chiar de Vatican – ca latina însăși să fie dialect tracuc(dardan), iar asta explică totul, fără a mai fi nevoie de nicio jonglerie lingvistică.

    • Meuta Georgeta // 11 iulie 2015 at 11:27 // Răspunde

     Ai spus bine ca limba (latina) este o limba romaneasca si nu invers.

    • Meuta Georgeta // 11 iulie 2015 at 12:01 // Răspunde

     De fapt Getii- din zona Greciei dupa razboiul Troian au migrat spre Italia de azi si asa sa dezvoltat paralel latina limba asemanatoare cu a noastra care provine tot din limba Daco-Getilor.Sunt limbi surori care provin din limba Daco-Getilor,asa sa intamplat ca nu au fost nevoie de translatori cand au venit romanii sa ne cotropeasca.

 4. imi place foarte mult sa citesc despre cultura dacilor,despre originile noastre ca popor,si sper sincer ca astfel de documentare sa apara pe site uri de multe ori de acum inainte.Trebuie sa fim mandrii ca suntem romani,simplitatea,inteligenta,corectitudinea si caracterul nostru ca si popor,sunt doar cateva din calitatile pe care le am mostenit de la stramosii nostrii,cultura si secretele multor mestesuguri,precum si ale scrisului ori insasi istoria romanilor (dacilor)ca si popor,sunt inca subiecte amplu dezbatute si ci siguranta vor exista intotdeauna oameni care vor avea si au tot interesul ca toate astea sa ramana ascunse undeva,frumusetea e ca,noi,ne nastem cu ele,si asa vom dainui pana la sfarsitul Pamantului,pacat ca ne lasam condusi de o manada(haita) de oameni fara nici o valoare morala sau culturala,iubesc romanii ,romania si limba romana

 5. Costel Nita // 22 iunie 2015 at 14:50 // Răspunde

  NU FACETI DECAT SA DEMOLATI DAR NU PUNETI NIMIC IN SCHIMB!!!!DATI-MI O EXPLICATIE :DE CE VOCABULARUL LIMBII ROMANE VORBITE IN MEDIUL RURAL ESTE FORMAT IN PROPORTIE DE 95% DIN CUVINTE DE ORIGINE LATINA?

  • Daniel Roxin // 22 iunie 2015 at 17:19 // Răspunde

   Partea asta cu 95% este o mare prostie! Deci…

   • Daniel Roxin @ Lasand prostiile si procentele la o parte, este la fel de stupid sa negam legatura cu limbile latine. Mi se pare ca eliminam o problema si creiem alta. Problema era: cum s-a produs latinizarea? Am eliminat-o spunand: ea nu a avut loc. Si se impune cealalta intrebare – de ce putem vorbi Italiana sau Spaniola fara a invata limba? Un Turc nu poate, un Grec nu poate, un Neamt nu poate! Si nu pentru ca suntem noi mai destepti – caci neamtul vorbeste Norvegiana si o intelege, fara mare pregatiri, in timp ce romanul sau italianul se uita ca vitelul la poarta noua! DECI – in exclusivismul in care prezentati lucrurile, eliminati intrebarea “cum suntem inruditi cu celelalte limbi latine”? la fel cum ceilalti tratau cu usurinta intrebarea “cum s-a produs latinizarea intregii mase de “Valahi”? Pentru va nu ramane decat teza pentru care cu buna dreptate sunt acuzati cei pe care tovarasii ii numesc “dacomani”. Anume interpretarea ca din romana s-ar trage latina si toate celelalte limbi. Ceea ce este absolut stupid, si discretiteaza prin superficialitate toate intrebarile atat de corecte pe care le puneti.

    Daca este adevarat ca a existat o radacina comuna – poate prin migratia dupa razboiul Troiei, sau in alt fel – asta ar explica multe. Limbi inrudite, dezvoltate independent. Dar atunci se vede de asemenea ca mai este nevoie de cercetare pentru a umple golurile. Caci altfel se ajunge in exact situatia criticata: aceea de a vinde o dogma, in lipsa altor explicatii mai plauzibile. Pe romaneste asta se numeste “Râde ciob de oala sparta”. Atentie, ar fi pacat!

    • Daniel Roxin // 22 iunie 2015 at 21:36 // Răspunde

     Exacat despre asta am vorbit si eu adeseori – ca limba latina si limba geto-dacilor sunt dezvoltari paralele, nascute dintr-o limba mai veche, de unde si multele asemanari. Sunt lingvisti spanioli sau francezi care contesta la randul lor romanizarea, spunand ca latina este o verisoara a limbilor romanice, nu mama lor.

    • Silviu Ro Baboi // 26 iunie 2015 at 19:11 // Răspunde

     Coane Preda , predă-te sau pune mâna şi citeşte!Nicio meserie nu se poate exercita “după ureche”, cu excepţia muzicii,dar şi aici treapta dilentantismului rar poate fi depăşită.Aveţi o siguranţă de sine foarte suspectă!

    • Florin Croitoru // 21 mai 2016 at 14:13 // Răspunde

     1. Nu e altă problemă în loc. Romanizarea nu s-a produs deci vorbim limba dacilor sau o limbă evoluată din limba dacilor.
     2.Exagerezi. Noi nu putem vorbi italiana sau spaniola fără să le fi învăţat.Nici neamţul nu înţelege norvegiana sau suedeza.
     3. Întrebarea “cum de suntem înrudiţi lingvistic cu italienii, spaniolii etc”, nu e eliminată. Răspuns: limbile romanice sunt mai vechi, adică nu sunt formate din latină. Ele existau cu 1.000 îen.
     4. Teoria că din română s-ar trage celelalte limbi romanice o susţin foarte puţini, dar fără serioase argumente.

  • Desi simt ca stiai raspunsul, o sa-l dau totusi: limbile ‘latine’ isi au originea in zona carpato-dunareana, limba vorbita aici fiind raspandita de populatiile care au migrat in nordul Mediteranei (gali, italici, iberici) pe la inceputul mileniului 1 I.C. Asa-zisa origine latina este de fapt originea dunareana a limbilor latine de astazi.

   • Sorin Turle // 23 iunie 2015 at 10:11 // Răspunde

    Daca ar fi asa simplu…problema e ca despre limbile tracice avem din pacate cat avem pina acum, iar una din sursele cele mai cunoscute (dictionarul lui Duridanov) ilustreaza niste puncte comune, dar prea Putin deocamdata sa presupui altceva decat o inrudire strict din perspectiva faptului ca si limbile trace si latina erau limbi indo-europene.Deci o inrudire, nu aemanare. De exemplu e un subiect interesant de discutat la “apa” vs “aqua” samd, totusi bera=maro, darsas= curajos,brav, esvas=cal, gaidrus=liminos, clar, kaba=mlastina, kiri=munte, rera=pietre, taru=sulita, per=copil, baiat, fiu etc. nu prea convinge asupra asemanarii.

  • Simona Radu // 24 iunie 2015 at 1:09 // Răspunde

   Care latină??? Câți din mercenarii rămași în Dacia după cucerire, cei responsabili de ”romanozare”, știau latinește??? Câți dintre înșiși împărații Romei știau latinește după perioada clasică din timpul lui Caesar și Cicero??? În condițiile în care la Roma se vorbea grecește în cercurile aristocratice, iar plebeii vorbeau și ei ce nvățaseră la mămicile lor acasă – etrusca, sabina, limbile iberice etc – de care origine este graiul nostru popular???

 6. E o revelaţie acest articol. Mai ales el apare în momentul când unele posturi de RV zise liberoeuropene denigreaza un neam dacoromânesc cu o istorie de milenii. Când oare Doamne ne vom mândri ca şi alte popoare, că avem o istorie de 5000 ani, cum procedează chinezii ??? Ar trebui ca istoricii oneşti să se pregătească de comemorarea a 2500 ani de la urcarea la cer a lui Zalmoxe, care potrivit unor cronici ar fi loc pe data de 22 iunie

 7. NOVAC GRUIA // 22 iunie 2015 at 17:13 // Răspunde

  Nu stiu dece nu avem puterea de a ne uni in cuget si simtiri si sa aratam lumii adevarata IDENTITATE a poporului nostru.Eu personal as ajunge pana acolo incat as reveni la vechiul NUME al tarii noastre.As face un referendum national prin care as intreba toata tara daca este de acord sa redevenim DACIA.Asa s-ar rezolva multe probleme pe tema nationalitatii.S-ar face unele disocieri,pe tema asta.Sa dea DOMNEZEU sa se nasca un presedinte cu adevarat iubitor de tara si niste politicieni pe masura .

  • Daca ne-am numi Dacia, deja am lepada buna parte din poporul roman. Pentru ca etnogeneza noastra este pe temelia tuturor popoarelor tracice vorbitoare de latina si neasimilate de slavi sau greci sau maghiari. De ce sa identificam intregul cu partea? Si cum Tracii au trait si in Bulgaria, nici Tracia nu putem. Cel mult Getzia – suna bine? Getzia – ce esti bade, get mi-s muica!

 8. În Moldova de peste Prut, la angajare şi în fişa postului, o cerinţă este „posedarea limbii de stat”, puteţi verifica dând căutare pe expresia respectivă. Nu cunoaşterea, posedarea. Am zâmbit când am citit prima oară, apoi am înţeles. A cunoaşte o limbă poate fi rezultatul unui concurs de împrejurări. A poseda înseamnă mult mai mult, înseamnă deja istorie, dobândire, păstrare, responsabilitatea de a da bunul urmaşilor.
  Şi strămoşii noştri au cunoscut, de voie, de nevoie, limbile celor care au râvnit la ţara asta bună, dar de posedat şi lăsat moştenire nu putea fi decât cea în care îşi cântau dorul, doinele şi legile.

 9. 1. Oare nu aţi aflat încă de faptul că o mare autoritate de la Vatican a recunoscut că limba latină se trage din vechea limbă românească şi nu invers?
  2. Io îs d-aci!

 10. “…În Sfânta Sfintelor a unui popor nu poți intra așa de ușor cum intri în grajdul, în cămara sau în bucătăria lui…” —–
  Nu este chiar asa, ba chiar invers se intra foarte usor, o sumedenie de exemple le puteti gasi chiar in… BIBLIE, acolo cu multe detalii este arat cum cu siretlic se poate distruge natiuni intregi !
  Ciuneva din voi a vitit BIBLIA? Cititi-o ! Dupa aia continuati cu TORA sau TALMUDUL evreisec ! )))))) Foarte interesante postulate exista acolo!
  ******************************
  Sa revenim la oile noastre: Eu personal demult citesc si caut informatie d-e lumea antica si medieva a popoarelor europei, PE MINE MA INTERESEAZA TOTUL, FARA EXCEPTIE, EU NU CRED NIMANUI! PRETUTINDENI E MANIPULARE SI FALSIFICARE A ISTORIEI IN DEPENDENTA DE CURENTELE POLITICE.
  Voi studiati Geto-Dacii, Romani, si alta BLA-BLA-BLA, dar in acelasi timp:
  1) italienii AU DEMONSTRAT ca LUPOAICA CU REMULUI SI ROMULUS – este un fals. Acest monument a fost construit in secolul 13-14 a erei noastre – ADICA NU DE PE TIMPUL IMPERIULUI ROMAN
  2) De ce voi nu vorbiti ca in FOARTE MULTE VILE ANTICE ROMANE exista SVASTICA HITLERISTA !!!!!!!!!!!!!!! Ce oameni Germania Fascista a existat pe TIMPUL LUI TRAIAN SI CEZAR ????? De ce nimeni nu vorbeste ca SVASTICA a fost pe larg raspindita pe tot continentul European incepind cu SPANIA si Franta pina in Grecia si apoi mai departe spre Rusia. DE CE ROMANII ORNAMENTAU CASELE LOR CU SVASTICA HITLERISTA (asa am denumit-o ca sa intelegeti dintr-o data despre ce vorbesc)? LA CE RELIGIE/CREDINTA ESTE ATRIBITA aceasta svastica ?
  3) de unde pe teritoriu Roamniei/Bulgarii/ etc, aU APARUT ROMII (TZIGANII) – cine i-au adus ??? Cum au ajuns pina aici din India ???? Numai nu-mi spuneti ca au venit pe jos TRIBURI DE TZIGANI tocmai pe jos din India,
  4) 1960 – in satul Tartaria, au fost gasite PLACUTE DIN LUT cu inscriptii care dateaza 7000 de ani – FOARTE BIZAR , DAR NUMAI RUSII SUNT CAPABILI SA LE TRADUCA , P-U CA INSCRIPTIILE SUNT FACUTE IN LIMBA SLAVA-STRAVECHE !
  5) iN 1875 LA FEL IN Romania, o biserica a fost demolata p-u reconstructie, in fundamentul ei au fost gasite: 400 DE PLACUTE DIN AUR CU INSCRIPTII IN … (soc p-u mine) IN LIMBA SALVA-VECHE. Regele de atunci a poruncit sa fie topite placutele, dar ,SLAVA CERULUI, iau facut copii, care exista pina in zilele noastre- DAR NIMENI NU LE STUDIAZA, SUNT ASCUNSE IN BECIURI – P-U CA DISTRUGE FOARTE MULTE POVESTI D-E IMPERIUL ROMAN, GETO-DACI – SI CINE CU ADEVARAT ERAU GETO-DACII: Oameni cu Parul Blond si Ochi Albastri —————————— care pina acum se gasesc in numar mare in Rep. Moldova, Ucraina, si … Rusia, mai ales dupa Muntii Ural, majoritatea populatiei are par deschis – adica mai aproape de blond !!!! ce e asta ?????????? Cum se face asa ceva ca in Romania majoritatea populatie are PAR NEGRU si PIELE CU UN TON MAI INTUNECATA decit spre exemplu in Basarabia ???????
  Eu am foarte multe intrebari – DAR P-U INCEPUT INCERCATI SA RASPUNDETI MACAR LA ACESTEA, DAR DIN EXPERIENTA STIU CA LE VETI IGNORA, P-U CA ELE NU SE LIPESC CU POVESTEA OFICIALA ! LOL !

  • Daniel Roxin // 23 iunie 2015 at 8:28 // Răspunde

   Drago, ne-ai dat gata cu slava veche de pe placutele de la Tartaria si de pe cele de la Sinaia. Se vede ca ai studiat mult! 😉

 11. Domnului Preda.

  Discursul dumitale este încâlcit, iar întrebările formulate după principiul: ,,Eu îmi cântu, eu îmi jocu”.

  Mai citeşte câte ceva înainte de a arăta paiul din ochiul altuia. Aşa vei vedea ce bârni încâlcite ai în propriii ochi.

  Îţi recomand ,,Dicţionarul Etimologic al limbii Române pe baza cercetărilor de indo-europenistică” şi ,,Originea traco-dacă a limbii române” de Mihai Vinereanu.
  Pe urmă ia site-ul lui Daniel Roxin adevăruldespredaci.ro şi citeşte atent fiecare articol şi ai să vezi câ lucrurile au fost de mult foarte bine lămurite.
  Numai că sunt unii care le încâlcesc cu bună ştiinţă.
  Cu rea credinţă.
  Cu dispreţ faţă de adevăr.
  Făcând-o pe naivii şi pe grijuliii faţă de cercetare şi de ,,vidul dogmatic”, ei de fapt bat în adevăr, iar grija lor adevărată este ca adevărul să nu iasă niciodată la lumină.

 12. 5) iN 1875 LA FEL IN Romania, o biserica a fost demolata p-u reconstructie, in fundamentul ei au fost gasite: 400 DE PLACUTE DIN AUR CU INSCRIPTII IN … (soc p-u mine) IN LIMBA SLAVA-VECHE. ————–

  vreau sa corectez “SALVA VECHE” cu “SLAVA VECHE”. ;0)

 13. gabriela supuran // 23 iunie 2015 at 19:37 // Răspunde

  Aceeasi limba , aceleasi obiceiuri , aceleasi traditii au avut si
  dacii liberi din nordul Daciei libere , desi p-aici n-a calcat picior sau litera de roman -latin.

 14. Gheorghe Mariana // 23 iunie 2015 at 19:50 // Răspunde

  Cel mai complet comentariu in domeniu pana in acest moment. Adevarul a inceput sa iasa la iveala si nu mai poate fi multa vreme tinut sub obroc sau evitat. Felicitari cercetatorului!

 15. lilica david // 24 iunie 2015 at 3:40 // Răspunde

  Eu nu sunt atat de erudita ca antevorbitorii mei. E foarte interesant tot ceea ce ati scris despre acest neam care desi are o istorie de 5000 de ani,a fost studiata in mica masura la scoala. Eu imi aduc aminte de TRAIAN si DECEBAL, columna lui TRAIAN si alte multe referinte la aceasta uniune care a inconjurat Pamantulin lung si in lat. Din nestiinta sau din lipsa de informatie, am o singura intrebare: de ce si cine a numit aceasta tara ROMANIA??????? ……..cind s-a intimplat asta si daca nu are legatura cu “cotropirea” de catre Imperiul Roman a Daciei, cui a servit si de ce, schimbarea denumirii din Dacia in Romania. E imposibil sa nu existe atestari istorice in acest sens. Noi oricum suntem mindri de neamul nostru, oricare denumire ar avea el, dar e important sa avem si certitudini in legatura cu devenirea noastra ca popor.

 16. In limba Punjaba se spune “Key naam hai” iar in limba Romana se spune la fel ” Ce nume ai”. Ambele limbi sunt de origine “Proto Indo Europeana” limbile Romanice fiind printre acestea. https://en.wikipedia.org/wiki/Romance_languages
  Oriunde te vei duce(aproape in toata lumea mai ales datorita limbilor Spaniola, Portugheza si Franceza) vei putea folosi limba Romana sau o limba asemanatoare.
  Genetica ne mai spune ca in Balcani populatiile sunt mixte , de-a lungul miilor de ani de convietuire materialul genetic regasit la actualele populatii fiind aproape acelasi si de aici imposibilitatea de a se mai putea face o diferentiere genetica a unei natiuni de alta natiune.
  Dacii si Romanii sunt deci urmasii unor populatii Proto Indo Europene de aici si limba aproape aceasi cu latina vorbita in Roma.
  Mergeti in Catalunia sau Monaco sa va convingeti ca oamenii de acolo vorbesc aproape aceasi limba ca noi fara sa existe o legatura directa intre noi si ei, ci doar acele populatii Proto Indo Europene cu limba si cultura de atunci.
  Dacii nu au fost Romanizati asa cum nici alte popoare nu pot fi asimilate complet.

 17. O precizare excelentă, cea a lui Raratayyay!
  De asta îmi place site-ul lui Daniel Roxin. Pentru că în jurul unui articol se adună oameni inteligenţi şi mai ales de bună credinţă, care aduc informaţii şi precizări importante. Este ca şi cum pe site-ul acesta aş face adevărata Facultate de Istorie şi Filologie.
  Mai sus sunt şi alte comentarii foarte la obiect. Îi felicit pe autori pentru că pun umărul la încurajarea aflării Adevărului despre limba şi istoria strămoşilor noştri geto-daci!

 18. Silviu Ro Baboi // 26 iunie 2015 at 18:25 // Răspunde

  Doamnelor şi Domnilor, ( …ce frumos început!)
  Nu este o afirmaţie, nici o insinuare, este modesta dorinţă
  de a înţelege motivul, sau motivele, ce duce, sau duc,la
  imposibilitatea de a lucra cu datele incontestabile ce do-
  vedesc, cu mijloacele regulilor ce ar trebui a sta la baza
  oricăror cercetări lingvistice.De ce în limba sardă cuvân-
  ,,limbă” se scrie cu B ca în română? De ce ,,a crea” are
  asemănare cu ,,creier”?( ce ne facem dacă este o coin-
  cidenţă necunoscută altor limbi? OK!Vă pot pune
  sute, dacă nu mii, de astfel de întrebări, dar ulti-
  ma nevinovăţie, v-am prevenit doar un răspuns!
  Domnul Gheorghe Guţu cu două duzini de oameni deştiinţă
  a tipărit la Humanits ,,Dicţionar Latin-Român. În acest
  dicţionar la pagina 559 puteţi citi următoarele:
  ,,futtile,futtilis,futtilitas…v.futile,futilis,futilitas…
  futuo,ere,ui,ütum vt. A AVEA RAPORTURI SEXUALE CU O FEMEIE:
  HIC FUTUIT MULTAS (Valeriu Catullus(c.84-54îen.ACESTA A AVUT
  MULTE FEMEI. şase rânduri omise… continuare: futütio,önis
  f. ACT SEXUAL(Valerius …)futütor,öris m. CEL CARE SE CULCĂ
  CU O FEMEIE (Valerius Martialis(c.40-140en) futütrix,icis f
  CEA CARE SE CULCĂ CU UN BĂRBAT…” FUTUR= VIITOR …ETC…
  Nimeni n-ar îndrăzni folosirea acestor cuvinte fără a se
  expune pericolului unui proces verbal de contravenţie şi
  o amendă datorată OBSCENITĂŢILOR exprimate…Cum? Latina
  sună vulgar românului? Ceva nu este în ordine dacă niciun
  Patapievici, Liiceanu,Tismăneanu,Djuvara,Pleşu,sau o Zoe
  Petre, n-au fost,să spunem, surprinşi.
  Cu ocazia unei ore de Gramatică, prin clasele primare,
  profesoara explică ,,Futur I” Futur II” vă daţi seama ce
  a urmat? Tot astfel cum citatele din lucrarea dlui. Guţu nu
  pot fi altceva decât citate, tot astfel, acest comentariu
  poate fi folosit folosit doar cu menţionarea autorului.

 19. Miceal Ledwith, fost consilier al Papei Ioan Paul al II-lea, a declarat, în cadrul unei emisiuni a postului de televiziune din Cluj: ,,…nu limba română este o limbă latină, ci mai degrabă limba latină este o limbă românească. Aşadar, vreau să-i salut pe oamenii din Munţii Bucegi, din Braşov, din Bucureşti. Voi sunteţi cei care aţi oferit un vehicol minunat lumii occidentale, limba latină”. Cluj, decembrie, 2012

 20. Şi Ovidiu în Tristele (II, 188-189) mărturisea. ,,Geţii şi sarmaţii apar ca popoare înrudite şi vorbesc aceeaşi limbă barbară latină”!

  Se ştie că Ovidiu a învăţat graiul geţilor şi chiar a scris versuri în această limbă. Iar când vorbea latina din Roma, geţii râdeau, zicând că le schimonoseşte limba. Aşa cum noi, când eram copii şi ascultam postul de radio italian, ziceam că italienii vorbesc o română schimonosită.

  Horaţiu (65 î.e.n. – 27 e.n.) spunea: ,,Colhii şi dacii mă cunosc, ei vorbesc o limbă barbară de idiomă latină” (în ,,Odele”, I, 20).

  Oricum ar întoarce-o agenţii romanizării, dovezile de tot felul (istorice, lingvistice, arheologice), precum şi mărturiile unor personalităţi de geniu, cum sunt Horaţiu şi Ovidiu, arată că latinitatea limbii noastră este anterioară poposirii romanilor pe meleagurile Daciei.

  • Vorbesti prostii, Ovidiu spune clar in Tristele ca nu inelegea ce vorbesc getii si nici getii nu-l intelegeu pe el. In rest doar aberatii de ale voastra
   https://tiparituriromanesti.wordpress.com/2012/09/01/aventura-lingvistica-a-lui-publius-ovidius-naso-43-i-hr-18-d-hr-la-tomis/

   • Cine spune altuia ,,vorbeşti prostii” şi se face a nu vedea ca doamna Smaranda a scris că ,,Ovidiu a învăţat graiul geţilor şi a scris versuri în această limbă” trebuie să se adreseze el însuşi unui medic de prostie.

    S-au adus atâtea documente şi mărturisiri că latinitatea noastră este anterioară contactului cu legionarii romani, încât lucrul acesta îl pun acum la îndoială doar două categorii de inşi: ignoranţii (cei care nu sunt deschişi adevărului) şi trollii, adică agenţii de influenţă ai romanizării, care stau de serviciu pe internet.

    • voi nu puteti accepta nici macar o parere a unor oameni, ii considerati “agenti ai romanizarii”, vanduti nu stiu caror puteri straine.

 21. Pe Youtube se poate gasi un documentar foarte interesant: Istoria interzisa a romanilor. Dupa ce veti viziona toate cele 16 parti ale acestui documentar veti afla unele lucruri care probabil nu le-ati stiut.
  PS. Nene Drago, tablitele de la Tartria nu au fost traduse, si nu au nimic in comun cu limba slava (ea neexistand pe atunci).

 22. In Biblie este o descriere a momentului in care Pavel/Petru venit in fata unui grup de Evrei intreaba daca se poate adresa lor in limba lor. In momentul in carr apare un soldat roman si aude ca nu se vorbeste (Vulgata/Latina), il ia la bataie. In acea perioada popoarele ce faceau probleme erau practic fortate sa vorbeasca in public .. limba soldatilor.
  .. soer sa tin minte corect.
  Intrebarea mea.. este legata de acest “fapt” .. Au fost dacii .. precum macedonenii/ spartanii obligati sa vorbeasca (prin violenta) limba cuceritorilor?

 23. Meuta Georgeta // 11 iulie 2015 at 11:41 // Răspunde

  Au fost obligati sa vorbescxa limba cuceritorilor dar acest lucru sa intamplat intr-un perimetru foarte mic.Nu este posibil ca de frica tot poporul Dac sa vorbeasca limba latina.Se stie ca aprox.14% din teritoriul Dac a fost ocupat de romani dar cand au venit nu a fost nevoie de translatori ,asta dovedeste ca limba Latina este o ruda a limbi poporului Dac.
  Mai degraba limba latina este o limba Dacica si nu invers.

 24. ,,Aceste paralele demonstrează că, din punct de vedere istoric, legionarii nu puteau să romanizeze poporul dac chiar dacă ar fi vrut. Dar ei nu și-au pus niciodată acest scop. O spune clar lingvistul italian Carlo Tagliavini: ,,Din punctul de vedere al lingvisticii romanice ar fi bine să se rețină două lucruri: noțiunea de romanitate a fost o noțiune esențial politică, iar romanii nu și-au propus nicicând o asimilare violentă a populațiilor supuse, și nu au încercat nicicând să-și impună limba lor”

 25. O dă doamna Iulia Brînză Mihăileanu în nota nr. vi:
  Carlo Tagliavini, Le origini delle lingue neolatine, Bologna, Pàtron EDITORE, 1982, p. 97.
  Cartea se găseşte şi pe internet. Se poate citi direct. Dar este în limba italiană.
  S-ar putea să fie tradusă şi în română. Carlo Tagliavini a fost un un mare lingvist.
  Printre altele, a fost socrul unui alt geniu al lingvisticii, românul Eugen Coşeriu, care şi-a desfăşurat activitatea la Tubingen, şi care s-a născut în satul Mihăileni, Basarabia.

 26. Tabara Ionel Marian // 20 octombrie 2015 at 16:49 // Răspunde

  Haideti sa ne imaginam ca tot universul are aceleasi legi si acelasi PHI citibil FI adica ratia divina ca intreaga energie s-a strans nascandu-se lumina(Dzeu) ca samanta o bagam in pamant ea face radacina trunchi coroana care are fructe si fructele contin samanta renasteri sa ne intrebam daca limba are radacina si o vom gasi atarnata langa marul lui Adam=dama si ca in acelasi timp cuvantul are radacina .Vom intelege astfel ca totul in acest univers creste de la mic la mare la fel ca si cu-vantul si in acest caz doar nisthe idioti vor sustine ca Ursus Lupus Trai-anus( homosexualus care vede totul invers) sau Batranus sunt radacina lui Urs Lup Batran Traian

 27. Ovidiu nu intelegea “nimic” din ce vorbeau getii dobrogeni fiindca acestia vorbeau intr-un dialect intesat de regionalisme, asa cum romanul Cato cel Batran se revolta intr-o acrisoare spunand ca poporul, despre peninsulari e vorba, nu inteleg o iota din latina noua. Ca sa lamurim: prin sec. I i. Hr. protipendada latina a nascocit o forma a latinei care sa nu fie inteleasa de vulg. Aceasta va deveni, cu imbunatatiri, latina oficiala de mai tarziu, de care se va uza in administratie, cultura, pt inscriptii etc.
  Intrebarea e DE CE Ovidiu se astepta sa inteleaga limba getilor. Raspunsul il da tot el, spunand ce stia toata Antichitatea, dar “uita” romanizatorii de azi, anume ca latina se trage din limba batrana sau “prisca”, adica limba celui mai intins neam dupa cel al inzilor, ghiciti care! Adica taman “latina
  vulgara” !

 28. Sar peste comentariile pro si contra si spun….DE ANI DE ZILE ASTEPT ACEST MOMENT…SI ACEST ARTICOL….AM VIBRAT CU FIECARE CUVINTEL…ACESTE ARTICOLE AR TREBUI SA SE REGASEASCA PE PAGINILE TUTUROR UTILIZATORILOR DE FACEBOOK DE ORIGINE ROMÅNĂ… EXCEPTAND MASONII SI CLICA DE SLUGI…NUMAI BINE TUTUROR CELOR CARE SNT PT SCOATEREA ADEVARULUI LA LUMINA

 29. Uite că mă îndrept către 70 de ani, şi-mi aduc aminte o întrebare care mă frământa pe când eram tână şi la trup şi suflet curat, cum de naiba s-a format poporul “român” de la Nistru pân’la Tisa într-o perioadă de mai puţin de 2 secole şi ocupată fiind nici măcar 1/3 din teritoriul opulat, şi mai apoi suportând imixtiuni cultural demografice ale unor popoare migtaroare mai bine de 1000 de ani, dintre care toate cele slave, care nu au făcut nimic altceva decât să rămână în istorie Imperiul Bulgaro-Valah care a dăinuit cca.200 de ani, şi câte şi mai câte, dar teoriile Şcolii Ardelene au prelevat fiind impuse Occidentului din interese partizane şi nicidecum pentru stabilirea ADEVĂRULUI. Şi uite aşa ajungând în Mileniul III am ajuns un popor care nici măcar nu-şi cunoaşte adevărata sorginte, în pofida atâtor studii făcute de străini, dar puse sub preş de către maimarii zilei, deşi în perioada Epocii de Aur ceauşiste se făcea mai mult tam-tam despre sorgintea vorbitorilor de limbă Română, dar şi aia tendenţioasă….

 30. Moisescu Corneliu Lucian // 8 mai 2016 at 22:59 // Răspunde

  Romanizarea prin limba latina este total ilogica. In Itaia romana s evorbea limba prisca, limba traveche,adia limba geto-tracilor. A se vedea nueroasele dialecte italiene care seamana cu limba romaneasca:friulana(lmbalui “ce mai faci”) si napoletana de ex. De ce vorbesc ei atat de romaneste? Este simplu raspunul: atat latinii cat si etrucii se trageau din Carpati. Latina a fost o limba derivata din limba sacerotilor geto-traci si se vorbea numai in administratie si in mediul cultural. Asadar popoul vorbea o alta limba mul mai veche. De aceea nu au fost translatori intre daci si romani. Deci pe langa argumntele dvs. acestea ar trebui sa primeze. Studati-l va rog si pe contemporanul nostru Adrian Bucurecu. Geto-tracii au populat toata Europa, aareia i-au dat numele.In Sudul Frantei se vorbeste limba occitana care este protoromana(80% romana). In Franta prima limba vorbita a fost la langue Romanesque-aica limba romana. Danemarca a fost ondusa pana in sec.XIV de un Consiiu a Dacilor. S.a.m.d.

 31. DECI O INTREBARE CHEIE DEACII(DE ACII DE UNDE AU PLECAT) AU FOST PRELATINI OR PROTOLATINI SI AU VORBIT O LIMBA MAI VECHE DECAT LATINA NU???
  UNDE SUNT DOCUMENTELE CA TEORIA ESTE REALA DAR VREM DOCUMENTE SA DEMONSTRAM CE SUSTINEM IAR ACI TREBUIE IMPLICAT GUVERNUL ROMAN NU UDMR SAU ALTE PARTI ALE GUVERNULUI CARE NU AU NICI O TREABA CU ROMANIA SAU ROMANII CI ROMANII ADEVARATI

Adauga un comentariu

Adresa de email introdusa nu va fi publicata.
Comentariile care conțin cuvinte obscene și limbaj violent sau care instigă la ură și discriminare nu vor fi publicate!


*


Termeni si conditii