Noutăți

Istoria oficială a României, demolată de cercetătorii și gânditorii din afara țării. Ce spun aceștia? (TRIMITE MAI DEPARTE!)

 •  
 •  
 •  

Istoria oficială a României nu va mai sta în picioare prea multă vreme. Atelele cu care este legată ca să nu se prăbușească sunt din ce în ce mai șubrede, ceea ce face ca demolarea ei să nu mai fie decât o problemă de timp.

Tot mai multe dovezi scot în evidență adevăruri pe care anti-românii de la butoane nu au cum să le mai ascundă. Da, încă mai aruncă cu noroi strigând: Protocronism! Impostură! Dacopați!… dar disperarea lor le anunță sfârșitul.

Vă asigur că anul viitor va fi unul cu multe surprize, chiar din primele zile! Rămâneți aproape ca să ne bucurăm împreună de redescoperirea adevăratei noastre istorii, DE REVOLUȚIA IDENTITARĂ pe care românii de astăzi, urmașii geto-dacilor de acum 2.000 de ani, o vor duce la bun sfârșit!

Până atunci, vă invit să citiți o selecție de citate de o valoare extraordinară pentru istoria și identitatea noastră, adunate de pasionatul cercetător Marius Fincă

Daniel Roxin
http://daniel-roxin.ro/

???????????????????????????????
1. Sumerologul rus A. Kifisim: „Strămoşii rumânilor au exercitat o influenţă puternică asupra întregii lumi antice, respectiv a vechii Elade, a vechiului Egipt, a Sumerului şi chiar a Chinei”
2. Pitagora (580 î.H – 495 î.H), face zece referiri la valorile superioare ale geţilor. În „Legea 1143” el spune: „Călătoreşte la geţi nu ca să le dai legi, ci să tragi învăţăminte de la ei. La geţi toate pamânturile sunt fără margini, toate pamânturile sunt comune.
3. Homer: „Dintre toate popoarele geţii sunt cei mai înţelepţi.”
4. Platon (427 – 347 î.H.), elev a lui Socrate şi profesor al lui Aristotel, surprinde în dialogul „CARMIDES” o discuţie între Socrate şi Carmides, în care profesorul îi spune lui Carmides ce l-a învăţat un medic trac când a fost la oaste:
„Zamolxe, regele nostru, care este un zeu, ne spune că după cum nu trebuie a încerca să îngrijim ochii fără să ţinem seama de cap, nici capul nu poate fi îngrijit, neţinându-se seama de corp. Tot astfel trebuie să-i dăm îngrijire trupului dimpreună cu sufletul, şi iată pentru ce medicii greci nu se pricep la cele mai multe boli. Pentru că ei nu cunosc întregul pe care îl au de îngrijit. Dacă acest întreg este bolnav, partea nu poate fi sănătoasă căci, toate lucrurile bune şi rele pentru corp şi pentru om în întregul său, vinde la suflet şi de acolo curg ca dintr-un izvor, ca de la cap la ochi. Trebuie deci, mai ales şi în primul rând, să tămăduim izvorul răului pentru ca să se poată bucura de sănătate capul şi tot restul trupului. Prietene, sufletul se vindecă prin descântece. Aceste descântece sunt vorbele frumoase care fac să se nască în suflete ÎNŢELEPCIUNEA”.
Uimitoare aceasta viziune asupra medicinei lui Zamolxe acum mai bine de 2400 de ani!
5. Dionisie Periegetul (138 d.H.): „În ceea ce urmează voi scrie despre cea mai mare ţară, care se întinde din Asia Mică până în Iberia şi din nordul Africii până în SCANDIA, ţara imensă a dacilor.”
6. Marco Merlini, arheolog italian (n. 1953), spunea referitor la plăcuţele de la Tărtăria: „Oasele ca şi plăcuţele sunt foarte vechi. Acum este o certitudine. Este rândul nostru să gândim că scrierea a început în Europa cu 2000 de ani înaintea scrierii sumeriene. În România avem o comoară imensă, dar ea nu aparţine numai României, ci întregii Europe.”
7. Friedrich Hayer 1899 – filozof austriac: „Rumunii sunt poporul din Europa care s-a născut creştin” (ambasadorul Vaticanului la Bucureşti spunea în aula Academiei acelaşi lucru, şi asta acum câţiva ani).
8. Alfred Hofmann 1820 – în Istoria Pământului: „Într-adevăr nicăieri nu vei putea găsi o putere de înţelegere mai rapidă, o minte mai deschisă, un spirit mai ager, însoţit de mlădierile purtării, aşa cum o afli la cel din urmă rumun. Acest popor ridicat prin instrucţie ar fi apt să se găsească în fruntea culturii spirituale a Umanităţii. Şi ca o completare, limba sa este atât de bogată şi armonioasă, că s-ar potrivi celui mai cult popor de pe Pamânt. Rumania nu este buricul Pământului, ci Axa Universului.
9. Marija Gimbutas – Profesor la Universitatea California din L.A.- Civilizaţie şi Cultură: „România este vatra a ceea ce am numitVechea Europă, o entitate culturală cuprinsă între 6500-3500 î.H., axată pe o societate matriarhală, teocrată, paşnică, iubitoare şi creatoare de artă, care a precedat societăţile indo-europenizate, patriarhale, de luptători din epoca bronzului şi epoca fierului. A devenit de asemenea evident că această străveche civilizaţie europeană precede cu câteva milenii pe cea sumeriană. A fost o perioadă de reală armonie în deplin acord cu energiile creatoare ale naturii.”
10. Louis de la Valle Pousin: „Locuitorii de la nordul Dunării de Jos pot fi consideraţi strămoşii Omenirii.”
11. Gordon W. Childe: „Locurile primare ale dacilor trebuie căutate pe teritoriul României. Într-adevăr, localizarea centrului principal de formare şi extensiune a indo-europenilor trebuie să fie plasată la nordul şi la sudul Dunării de Jos.”
12. Eugene Pittard: „Strămoşii etnici ai Rumunilor urcă neîndoielnic până în primele vârste ale Umanităţii, civilizaţia neolitică reprezintă doar un capitol recent din istoria ţării”.
13. Daniel Ruzzo – arheolog sud-american: „Carpaţii sunt într-o regiune a lumii în care se situa centrul european al celei mai vechi culturi cunoscute până în ziua de astăzi”
14. William Schiller – arheolog american: „Civilizaţia s-a născut acolo unde trăieşte astăzi poporul rumun, răspândindu-se apoi spre răsărit şi apus”.
15. John Mandis: „Cele mai vechi descoperiri ale unor semne de scriere au fost făcute la Turdaş şi Tărtăria”.
16. Olof Ekstrom: „Limba rumună este o limbă-cheie care a influenţat în mare parte limbile Europei”.
17. Universitatea din Cambridge:
– În mileniul V î.H. spaţiul carpatic getic era singurul locuit în Europa;
– Spaţiul carpatic, getic, valah a reprezentat în antichitate OFFICINA GENTIUM, a alimentat cu populaţie şi civilizaţie India, Persia, Grecia, Italia, Germania, Franța şi aşa-zisul spaţiu slav;
– VEDELE (RIG VEDA) cele mai vechi monumente literare ale umanităţii au fost create în centrul Europei. Fostul Prim-Ministru al Indiei, Jawaharlal Nehru a scris că: „Vedele sunt opera arienilor care au invadat bogatul pământ al Indiei”.
18. Bonfini: „Limba rumunilor n-a putut fi extirpată deşi sunt asezaţi în mijlocul atâtor neamuri de barbari şi aşa se luptă să nu o părăsească în ruptul capului, încât nu s-ar lupta pentru o viaţă cât pentru o limbă”.
19. Ludwig Schlozer (Russische Annalen-sec XVIII): „Aceşti volohi nu sunt nici romani, nici bulgari, nici wolsche, ci VLAHI (RUMUNI), urmaşi ai marii şi străvechii seminţii de popoare a tracilor, dacilor şi geţilor, care şi acum îşi au limba lor proprie şi cu toate asupririle, locuiesc în Valachia, Moldova, Transilvania şi Ungaria în număr de milioane”.
20. Michelet, Paris 1859, către trimisul lui Cuza: „Nu invidiaţi vechile popoare, ci priviţi pe al vostru. Cu cât veţi săpa mai adânc, cu atât veţi vedea ţâşnind viaţa”.
21. Andre Armad: „Într-adevăr acesta este unul din cele mai vechi popoare din Europa… fie că este vorba de traci, de geţi sau de daci. Locuitorii au rămas aceiaşi din epoca neolitică – era pietrei şlefuite – până în zilele noastre, susţinând astfel printr-un exemplu, poate unic în istoria lumii continuitatea unui neam”.
22. D’Hauterive (Memoriu asupra vechii şi actualei stări a Moldovei, 1902): „Limba latinească în adevăr se trage din acest grai (primodial), iar celelalte limbi, mai ales rumuna sunt acest grai. LATINEASCA este departe de a fi trunchiul limbilor care se vorbesc astăzi (aşa zisele limbi latine), aş zice că ea latina, este cea mai nouă dintre toate”.
23. Huszti Andras: „Urmaşii geto-dacilor trăiesc şi astăzi şi locuiesc acolo unde au locuit părinţii lor, vorbesc în limba în care glăsuiau mai demult părinţii lor”.
24. Bocignolli (1524): „Rumunii despre care am spus că sunt daci”.
25. L.A. Gebhardi: „Geţii vorbeau aceeaşi limbă ca dacii şi aveau aceleaşi obiceiuri. Grecii dădeau atât geţilor din Bulgaria, cât şi dacilor din Moldova, Valahia, Transilvania şi Ungaria acelaşi nume şi credeau că şi geţii şi dacii provin de la traci”.
26. Martin Hochmeister (Siebenburgische Provinziaal Blatter, 1808): „În cele mai vechi timpuri cunoscute, în Transilvania şi în ţările învecinate locuiau dacii, care mai erau numiţi şi geţi şi de la ei a primit actuala Transilvanie împreună cu Moldova, Muntenia şi regiunile învecinate din Ungaria numele de Dacia”.
27. Abdolonyme Ubicini (Les origines de l’histoire roumaine, Paris, 1866): „Dacii sunt primii strămoşi ai rumunilor de azi. Din punct de vedere etnografic dacii par să se confunde cu geţii, aceeaşi origine, aceeaşi limbă. Asupra acestui punct de vedere toate mărturiile din vechime concordă”.
28. Universitatea din Cambridge (1922, The Cambridge History of India): „Faza primară a Culturii Vedice s-a desfăşurat în Carpaţi, cel mai probabil, iniţial în Haar-Deal”.
29. Jakob Grimm (Istoria limbii germane, 1785-1863): „Denumirile dacice de plante, păstrate la Dioscoride (medic grec din perioada împăraţilor Claudius şi Nero) pot fi găsite şi în fondul limbii germane”.
30. Cronicile spaniolilor 25 (pag.179): „Daco-Geţii sunt consideraţi fondatorii spaniolilor”.
31. Carol Lundius (Cronica ducilor de Normandia): „Daco-Geţii sunt consideraţi fondatorii popoarelor nordice”.
32. Leibnitz (Collectanea Etymologica): „Daco-Geţii sunt consideraţi fondatorii teutonilor prin saxoni şi frizieni, ai olandezilor (daci) şi ai anglilor”.
33. Miceal Ledwith (Consilier al Papei Ioan Paul al II-lea): „Chiar dacă se ştie că latinaesca e limba oficială a Bisericii Catolice, precum şi limba Imperiului Roman, iar limba rumună este o limbă latină, mai puţină lume cunoaşte că limba rumună sau precursoarea sa, vine din locul din care se trage limba latină, şi nu invers!
Cu alte cuvinte, nu limba rumună este o limbă latină, ci mai degrabă limba latină este o limbă rumună. Aşadar, vreau sa-i salut pe oamenii din Munţii Bucegi, din Braşov, din Bucureşti. Voi sunteţi cei care aţi oferit un vehicul minunat lumii occidentale”.
34. Daniel Ruzo (1968): „Am cercetat munţi din cinci continente, dar în Carpaţi am găsit monumente unice dovedind că în aceste locuri a existat o civilizaţie măreaţă, constituind centrul celei mai vechi civilizaţii cunoscute astăzi”.
35. Carlo Troya (1784-1858, istoric italian): „Nici un popor din cele pe care grecii le numeau barbare nu au o istorie mai veche şi mai certă ca a geţilor sau goţilor. Scopul lucrării mele, Istorie Getică sau Gotică se împarte în două părţi şi una din ele arată că geţii lui Zamolxe şi ai lui Decebal au fost strămoşii goţilor lui Teodoric din neamul Amalilor.”
36. Harald Haarman (specialist în istoria culturii): „Cea mai veche scriere din lume este cea de la Tărtăria (cu mult înainte de scrierea sumeriană;), iar civilizaţia danubiană este prima mare civilizaţie din istorie.”
37. Paul Mac Kendrick: „Burebista şi Decebal au creat în Dacia o cultură pe care numai cei cu vederi înguste ar putea-o califica drept barbară”. „Rumunii sunt membri ai unuia din cele mai remarcabile state creatoare ale antichităţii.” „Sus în Maramureş există un loc marcat drept centrul bătrânului continent” (Europa de la Atlantic la Urali).
38. William Ryan şi Walter Pitman (geologi, 1995): „Locul descris de Vechiul Testament ca fiind inundat de potop este cel al Mării Negre”.
39. Robert Ballard (explorator, 1999), confirmă cele spuse de Ryan şi Pitman.
40. Cavasius (De la Administratione Regni Transilvaniae): „În Italia, Spania şi Galia, poporul se slujea de un idiom de formaţie mai veche sub numele de lingua rumunească, ca pe timpul lui Cicero”.
41. G. Devoto, G. Wilkie, W. Schiller: „Barbarii n-au fost numai descoperitorii filosofiei, ci şi descoperitorii tehnicii, ştiinţei şi artei… Trebuie să merg mai departe şi să arăt lămurit că filozofia greacă a furat din filozofia barbară. Cei mai mulţi şi-au făcut ucenicia printre barbari. Pe Platon îl găsim că laudă pe barbari şi aminteşte că atât el cât şi Pitagora au învăţat cele mai multe şi mai frumoase învăţături trăind printre barbari”.
42. Clement Alexandrinul (Stromatele): „În sfârşit o altă greutate de interpretare cu această metodă a unor învăţături din Scriptură constă în aceea că nu le avem şi în limba în care au fost scrise întâia oară… Apoi limba e păstrată şi de popor, nu numai de învăţaţi, pe când înţelesul şi textele le păstrează numai învăţaţii şi tocmai de aceea putem să concepem uşor că aceştia au putut să falsifice înţelesul textelor vreunei cărţi foarte rare pe care o aveau în stăpânire”.
43. Emmanuel de Martone (profesor la Sorbona, 1928, în interviul dat lui Virgil Oghină): „Nu pot să înţeleg la rumuni mania lor de a se lăuda că sunt urmaşi ai coloniştilor romani ştiind foarte bine că în Dacia nu au venit romani, nici măcar italici, ci legiuni de mercenari recrutaţi din toate provinciile estice ale imperiului, chiar şi administraţia introdusă de cuceritori avea aceeaşi obârşie. Voi rumunii sunteţi daci şi pe aceştia ar trebui să-i cunoască rumunii mai bine şi să se laude cu ei, pentru că acest popor a avut o cultură spirituală şi morală înaltă”.
44. Marc Pagel (profesor, şef al laboratorului de bio informatică la Universitatea Reading, Anglia): „Acum 10.000 de ani în spaţiul carpatic a existat o cultură, un popor care vorbea o limbă unică şi precursoare a sanscritei şi latinei”.
45. Clemance Royer (în Buletin de la Societe d’Antropologie, Paris, 1879): „… celţii, germanii şi latinii vin din estul Europei… iar tradiţiile arienilor istorici din Asia îi arată venind din Occident… noi trebuie să le căutam leagănul comun la Dunarea de Jos, în această Tracie pelasgică a cărei limbă o ignorăm”.
46. Jean Laumonier (în cartea „La nationalite francaise”, Paris, 1892): „Românul sau dacul modern este adevăratul celt al Europei Răsăritene”.
47. Andre le Fevre (în lucrarea „Les races et les langues”, Paris 1893): „Celţii bruni cărora etnografia le relevă urma din Dacia pâna în Armric (Bretania) şi Irlanda, galii blonzi… populaţii care vorbeau dialecte indo-europene”.
48. Împăratul Iosif al II-lea: „Aceşti bieţi supuşi rumuni, care sunt fără îndoială cei mai vechi şi mai numeroşi în Transilvania, sunt atât de de chinuiţi şi încercaţi de nedreptăţi de oricine, fie ei unguri sau saşi, că soarta lor, dacă o cercetezi este într-adevar de plâns…”
Destinul ni-l facem noi, până la urmă… Cu hotărâre și curaj, vom izbândi! Un an 2016 fericit în care să ne regăsim în marea familie a urmașilor geto-dacilor. La mulți ani!

Cunoaşte Lumea --> Prima pagină


 •  
 •  
 •  

43 Comments on Istoria oficială a României, demolată de cercetătorii și gânditorii din afara țării. Ce spun aceștia? (TRIMITE MAI DEPARTE!)

 1. Nu te pot felicita indeajuns, Daniel, pentru energia pe care o depui intr-un scop extraordinar de important pentru noi. Sa fii sanatos si sper ca, in curand, romanii vor deveni constienti de adevarata lor identitate si istorie.

 2. La multi ani daco-traco-getilor vorbitori de limba Rumana!

 3. Sunt foarte foarte surprins si in acelasi timp puternic impresionat de aflarea acestor consemnari. Sunt uluit!

 4. Exact,Romania a fost si este buricul Pamantului.Ce aberatii,auzi,influente asupra Chinei :)).Chinezii pana in 1700 au considerat restul lumii “barbari””.Lasati aberatiile.Suntem un neam mic,insignifiant la nivel mondial.Nu am contatn absolut deloc nici in luptele cu imperiul otoman nici in al doilea razboi mondial,nici in imperiul roman.Am fost doar un camp de lupte,datorita pozitiei geografice.

  • Mic esti tu la suflet. Nu mai vorbesc de ignoranta ta…

  • Alexandru Dascalu // 30 decembrie 2015 at 18:00 // Răspunde

   catre Panait: Eu nu sunt un “ruman verde”. dar iti spun doar atat: MAI CITESTE! Toate citatele alea (si mai sunt multe!)ar trebui traduse si trimise tuturor publicatiilor de profil din lume. Iar manualele de istorie rescrise complet! Nu suntem “buricu’ pamantului”. Suntem Mediana Lumii. Mai invata Panait!

  • Cu oameni asemeni tie nici nu putem fi altfel…

  • Panaite, esti praf tata, esti sarac din toate punctele de vedere.

  • Tu esti “mic” si “insignifiant” Mai esti si las pe deasupra…

  • Nu spunem noi asta ca st stramosii Europei etc … o spun dovezile gasite , istorici atat din ziua de azi cat si cei de acum 2700 de ani. cauta mai bine vezi harta Kindom of Burebista sa te convingi si tu , plus sa lasam istoria la o parte ca in mare parte st numai aberati politice . avem dovezi vii cum ar fi comunitatea de Aromani de la noi , care spun ca eii nu au fost niciodata romani noi st Tracii din Aromania (Macedonia de azi ) si ca au emigrat cautant peste tot oameni ca si eii. sau oprit in Grecia , serbia , bulgaria etc .. si pe unde au umblat incercau sa le spuna ba ca is sarbii ,bulgari , greci etc .. pana au ajuns la noi unde au gasit ce cautau. oameni cu o limba si treaditie ca a lor. dupa cum bine stim Aromani eii vorbesc o romana mai veche da se intelege ce spun ! Asta fratii romani e istoria lor lasata din bunici deci cine st noi ??

   • Nu pot sa nu remarc faptul ca toti care se mandresc cu aceasta lista ori nu au citit-o, ori sunt zero la capitolul istorie!
    Trecand peste citatele inventate sau inexacte, trecand peste faptul ca autorul nu e capabil sa-i scrie corect numele profesorului Emmanuel de Martonne, si trecand peste faptul ca sunt citati autori care printre altele ii numesc pe vlahi “animale”, nu putem ignora aceasta idiotenie:
    17. Universitatea din Cambridge:
    – În mileniul V î.H. spaţiul carpatic getic era singurul locuit în Europa;
    Cum sa spui asemenea idiotenie? In mileniul V î.H. erau populate inclusiv zone din Germania si Italia! Spatiul getic a fost populat inainte de mileniul V, la fel si Grecia si peninsula Balcanica!

 5. Panaite,

  Mic şi inignifiant eşti tu, care n-ai găsit o muncă onorabilă ci ai ajuns să postezi prostii pe internet.
  Iar micimea şi laşitatea ta o proiectezi asupra întregului neam.
  Nu te scoate singur în prăjină. Intelectualii adevăraţi preferă să sufere de foame decât să-şi vândă inteligenţa pe un blid de linte globalist.

  • probabil ca daca ati minca domnule Panait, a ti gindi mai drept… dar ce sa faci…intelecualitatea asta se face cu cura…
   si va rog sa ma corectati… sper ca nu a ti mincat…

 6. burgoci stefan-gheorghe // 30 decembrie 2015 at 21:20 // Răspunde

  Sunt incantat de ceeace am aflat din inscrisurile de mai sus, sunt sofer si am umblat prin toata tara (Romania)care-i super de frumoasa dar…,mare, mare pacat ca-i condusa de niste nemernici si, poporul ,,targa pe uscat”…,mai mult,imi este ciuda ca,la urne au acces si analfabetii si persoane care nu au discernamant si,curios,avem o populatie in majoritate…proasta. Imi este sila ca traiesc intr-o tara imputita, corupta si plina de moravuri!

 7. De milenii intregi au incercat sa ne anihile

 8. Mulțumesc! La Mulți Ani! !!

 9. Iti multumesc Dan Roxin, pentru emisiunile prezentate.
  “Istoria este cea mai frumoasa poveste”-daca cu argumente solide o parte din ea se adevereste atunci este bine, in special pentru constiinta celor ce au fost, constiinta mostenita in fiecare dintre noi.
  Va urmarim cu interes.

 10. Dan Florin Niculescu // 31 decembrie 2015 at 15:43 // Răspunde

  Sarmane Panait, nici évidenta nu te convnge. Doamne, mare este gradina ta si multe jigodii sunt in ea. Unde te-ai scolit amaratule? Tu nu esti ROMAN. Sa dispari liches.

 11. panait pleaca in congo, la mintea ta/ acolo este locul tau ,desi daca stau bine sa ma gandesc ii jignesc pe cei din congo cu”inteligenta ta “

 12. Panait nu exista, nu il bagati in seama , atat poate el.

 13. Augustin Dagoste // 1 ianuarie 2016 at 13:18 // Răspunde

  28. Universitatea din Cambridge (1922, The Cambridge History of India): „Faza primară a Culturii Vedice s-a desfăşurat în Carpaţi, cel mai probabil, iniţial în Haar-Deal”.
  Haar-Deal? sună aproape ca Ar-deal. Ardeal! F.f.interesant!

 14. Suntem urmasii dacilor si nu ai romanilor dar conducatorii din umbra ai lumii ..iluminatii masonii..nu doresc sa stim adevarata noastra istorie pt altfel ar trebui rescrisa intreaga istorie a lumii

 15. Dacă eram așa insignifianti si mic ca popor granițele Romaniei nu erau asa vaste si identitatea ne era de mult furată.
  Bonfini: „Limba rumunilor n-a putut fi extirpată deşi sunt asezaţi în mijlocul atâtor neamuri de barbari şi aşa se luptă să nu o părăsească în ruptul capului, încât nu s-ar lupta pentru o viaţă cât pentru o limbă”.
  Cel ce a cutezat să își puna la colț neamul, 1000 de bice!

 16. Marian Teodorescu // 6 ianuarie 2016 at 11:14 // Răspunde

  Salut iniţiativa domnului Roxin ca pe o acţiune profund patriotică. Să le dăm peste ochi unor pseudoistorici ca Boia, care slujesc ca nişte slugi interesele celor ce vor să ne scoată din istorie. Bravo! meteo

 17. O minunata lectie..
  Multumesc!

 18. Marcel Matei // 6 ianuarie 2016 at 17:38 // Răspunde

  Toți sunteți inteligenți și aruncați cu pietre în Panait. Are și el probabil dreptatea lui de spune toate astea.Noi trăim mumai din amintiri iar prezentul îl ignoram total,am fost cei mai….,Am făcut cel mai…, la noi este cel mai….etc. dar suntem un popor ce ne “iubim aproape” numai teoretic. Să fim serioși, suntem un popor muncitor în țările altora, în casa noastră lenevim, păcălim, furăm, înșelăm…. Unde sunt romanii cei drepți și plini de mândrie, cei ce vor cu adevărat ca țara lor să fie un exemplu pt toți?….Vrem să fiM respectați dar noi suntem primii care nu respectam (nu mă refer la bun simț ci la principii).

 19. Imparatul Traian:”Ma intorc in tara strabunilor mei”.Aceasta afirmatie este facuta inainte de campania de cucerire a Daciei.Sunt documente care atesta aceasta afirmatie.
  Ps Comentati doar pe subiect nu cum suntem noi azi.

 20. Suntem un popor frumos si mai ales intelept,primul teritoriu locuit din Europa,prima religie monoteista(inaintea evreilor), care a daruit omenirii prima limba vorbita sanscrita(limba oficiala a Vedelor Indiene,cartile religioase ale hindusilor)si sumeriana prima limba scrisa din lume(tablitele de la Tartaria).Limba dacilor este radacina limbii latine nu viceversa.Din pacate suntem mintiti pentru a nu ridica capul si privi mai departe niciodata.Pacat!!11

 21. Daniel, iti multumesc ca existi!

 22. Felicitari autorului pentru munca depusa, incarcata de istorie adevarata si dragoste fata de acest popor vitregit de vremuri.
  Ma simt onorat sa transmit acest frumos compendiu de istorie nationaa tuturor cunostintelor mele.

 23. Ruxandra Magureanu // 24 ianuarie 2016 at 11:43 // Răspunde

  Nu inteleg totusi de ce nu incercam sa ne facem stramosii geto-daci mandri si sa nu ne comportam asemeni unor “barbari” sau “soldati romani grosolani” care incep la cea mai mica diferenta de parere sa aduca injurii, sa “arunce cu pietre” si sa dispretuiasca??

 24. Panaite Emil // 28 ianuarie 2016 at 8:57 // Răspunde

  “suntem un popor frumos ” ! Auzi ! am vazut asta ,la coada la pupat moaste si la violurile si crimele din Vaslui,la taximetristii din Gara de Nord, la carute pe drumuri nationale si wc in fundul curtii; cetele de hoti/ tilhari din Rom. i-au ingrozit pe italieni,norvegieni.englezi,suedezi ,,,de fapt pe toti …Voi traiti intr-o lume imaginara in care aveti impresia ca contati.

  • Daniel Roxin // 28 ianuarie 2016 at 9:43 // Răspunde

   Daca ceva nu conteaza, este opinia ta. Romania este tara marilor inventatori, a olimpicilor internationali, a oamenilor frumosi si intelegenti, in general. Voi ceilalti care vedeti doar lucrurile rele, le vedeti doar pe astea si nimic altceva pentru ca aveti sufletul urat. Doar cu asta rezonati, la restul sunteti orbi…

   • bine, bine, de acord cu stra, stra, stramosii nostri, nu contrazic pt. ca nu sunt in masura sa fac asta,dar de ce suntem unde suntem, cu tot efortul facut de cei de buna credinta ?!

 25. foarte interesant.am ramas impresionata

 26. Aceasta buricime a pamantului seamana cu frenezia olandeza la fiecare meci cu Germania. Trist

 27. Daca este adevarat macar o fractiune din aceste nu fabulatii sau aberatii, atunci este si mai trista lupsa de coerenta caracteristica culturilor si natiunilor minore prin comparatie cu bilantul actual (stiu, mostenirea turcii rusii Ceausescu si Iliescu toti imaginea si chintesenta impotentei ca popor vorba lui Cioran pe culmile disperarii)

 28. Probabil ca cei ce nu vad dovezile tot mai clare care apar, nu sant urmasi ai traco-geto-dacilor ci sant din cei pripasiti vremelnic printre noi, dar cu timpul se vor alege, precum graul de neghina, daca pot sa spun asa.

 29. cerbu isabell cerbu // 30 martie 2016 at 9:11 // Răspunde

  (Y) (Y) (Y) Poate reusiti, sa aduceti dupa asa de mult timp, adevarul,la lumina!!

 30. Si daca nu ar fi adevarate toate chestiile astea,ca si povestea cu Isus, tot sunt IMPORTANTE ca sa ne dea o motivatie buna,sanatoasa sa fim mai buni ca popor ca oameni! Dar din pacate pentru unii, SANT ADEVATATE !

 31. ioneasa viorel // 16 septembrie 2016 at 19:59 // Răspunde

  Veghiul filon al civilizației noastre (cultura CUCUTENI) ne face să zâmbim cu înțeligere de bătrîn înțelept la ,,cugetări gen panainte ,, , ,, iartă-i Doamne … ,, . Faptul că de 2000 mii de ani s-a depus atât efort de a ține ascunsă istoria adevărată a acestor meleaguri, demne de scopuri mai nobile, denotă o ură viscerală impotriva strămoșilor Europei, nu doar a acestor meleaguri, iar acum , cînd noile dovezi nu mai pot fi oprite, dectractarii se autointitulează urmași ai dacilor (ex. bulgarii și alții..) , iar experții noștri sunt primii și cei mai periculoși inamici ai neamului.S-ar zice că ne luptăm cu morile de vânt și scuipăm împotriva vântului . Norc că se nasc și oameni gen DANIEL ROXIN , care țin flacăra aprinsă ( au preluat-o de la un EMINESCU) și o duc mai departe . Dar ,cea ce s-a făcut de 25 de ani și se continuă, vor spori ,,panainții,, și cozile de topor vor face ca flacăra să pâlpâie din ce in ce mai slab. Somnul naște monștri. Respect Daniel Roxin și celor ca tine, voi inimi de daci și hiperboreni!

Lasă un răspuns la nuna laux Anulează răspunsul

Adresa de email introdusa nu va fi publicata.
Comentariile care conțin cuvinte obscene și limbaj violent sau care instigă la ură și discriminare nu vor fi publicate!


*


Termeni si conditii